Stowarzyszenie Polska Wentylacja poszerza zakres branżowy wydarzenia targowo-seminaryjnego Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja. W tym roku po raz pierwszy odbędą się Warsztaty Chłodnicze – wydarzenie adresowane do techników chłodnictwa.

Zapraszamy na Warsztaty Chłodnicze na Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2015.

Dziewięć lat temu w formule imprezy pojawił się Salon Klimatyzacja, który od tamtego czasu regularnie przyciąga coraz większą grupę wystawców i zwiedzających, zainteresowanych klimatyzacją i chłodnictwem. Obecnie Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja to  największe targi w branży, na których w roku 2015 jest obecnych 150 wystawców. Od kilku edycji wśród wystawców reprezentujących sektor chłodnictwa pojawiają się głosy, aby wykorzystać potencjał imprezy do popularyzacji zagadnień także tej techniki. Biorąc pod uwagę tę potrzebę, a także zmiany, które zachodzą w branży chłodniczej w aspekcie nowych regulacji Unii Europejskiej, organizator imprezy – Stowarzyszenie Polska Wentylacja – zdecydował się podjąć niełatwy, ale i przyszłościowy temat tzw. alternatywnych czynników chłodniczych.

Najnowsze Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wprowadza harmonogram wycofywania z rynku niektórych urządzeń zawierających czynniki HFC (tzw. F-gazy) o wysokim GWP oraz kontyngenty, prowadzące do ograniczenia ilości czynników HFC o blisko 80% do 2030 roku. Docelowo, będą je musiały zastąpić zamienniki o jak najniższym GWP, czyli czynniki naturalne (amoniak, dwutlenek węgla, węglowodory) oraz czynniki syntetyczne R32 (GWP=675) i hydrofluoroolefiny (HFO), m.in. R1234ze (GWP ok. 3).

Wydaje się, że coraz więcej techników chłodnictwa, do tej pory specjalizujących się w czynnikach syntetycznych, będzie zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji z zakresu czynników alternatywnych. Potrzeba wiedzy sprawiła, że powstało europejskie konsorcjum organizacji branżowych REAL Alternatives, które postawiło sobie za cel stworzenie teoretycznych szkoleń online, które pomogą technikom chłodnictwa zdobyć i usystematyzować wiedzę o czynnikach alternatywnych. Polskim partnerem przedsięwzięcia jest PROZON Fundacja Ochrony Klimatu. W ten sposób organizacja ta stała się naturalnym partnerem merytorycznym Warsztatów Chłodniczych.

Premierowe Warsztaty Chłodnicze odbędą się pierwszego dnia targów Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja (tj. 3 marca 2015 roku). Ich głównymi odbiorcami są wykonawcy i serwisanci instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, doradcy techniczni i dostawcy sprzętu chłodniczego i klimatyzacyjnego, nauczyciele ze szkół wprowadzających naukę zawodu “technika chłodnictwa i klimatyzacji” i szkoleniowcy, a także uczniowie i studenci.

Na spotkanie złożą się wykłady praktyczne i teoretyczne, konsultacje na stoisku PROZON oraz premiera polskiej wersji projektu REAL Alternatives – szkoleń online. Specjaliści w zakresie chłodnictwa będą mogli nie tylko posłuchać wykładów i porozmawiać z wykładowcami, ale też na odpowiednio przygotowanych stanowiskach komputerowych zapoznać się z platformą szkoleniową.

3 marca

Program wykładów

09.30 – 13.30, SALA B

·REAL Alternatives – jak chłodzić bez ocieplania klimatu? - Krzysztof Grzegorczyk, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
·Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa. Co to dziś znaczy dla wykonawców? - prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz, Politechnika Białostocka
·Obowiązki i wymagania wobec wykonawców, obsługi i serwisantów instalacji z czynnikami alternatywnymi - Sylweriusz Brzuska, Urząd Dozoru Technicznego
·Sprężarki na CO2 bez tajemnic - prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis, Politechnika Krakowska
·Wiedza o wykonawstwie instalacji amoniakalnych z pierwszej ręki - doświadczenia praktyka - Krzysztof Makowski
·Instalacje na propan od strony praktycznej - dr inż. Andrzej Grzebielec, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
·Duże instalacje na propan - to da się zrobić! Doświadczenia ze stosowania chillerów na propan - Dariusz Galicki, COOL
·Co dziś wiemy o "alternatywnych" czynnikach syntetycznych - dr inż. Waldemar Targański, Politechnika Gdańska
·Kierunek R32! Z praktyki retrofitu - Daikin

 

Informacje praktyczne

Lokalizacja:
Warszawa, Centrum Targowe MTPolska, ul. Marsa 56c

Godziny seminarium:
9.30 – 13.30

Godziny otwarcia targów:
9.00 – 16.00