159
145
163
135

Zamrożone słońcem - Wykorzystanie fotowoltaiki do celów chłodniczych

Znany na rynku producent mrożonek FRoSTA, zainstalował na dachu swojej mroźni system fotowoltaiczny. Zespół modułów zajmuje powierzchnię blisko 600 m2 i może wytwarzać energię o mocy 80,5 kW (mocy nominalnej).

Zamrożone słońcem - Wykorzystanie fotowoltaiki do celów chłodniczych

photo2

Dotacja, sposób na dofinansowanie

Koszt inwestycji to 400 tysięcy euro, ale firmie udało się pozyskać dotację. FRoSTA skorzystała w ostatniej chwili z dofinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła dodatkowy nabór wniosków w styczniu 2009 roku, dając beneficjentom niecały miesiąc czasu na przedłożenie kompletnych dokumentów. Ostateczne wykorzystanie środków i realizacja projektu musiały zakończyć się w marcu 2009.
Ponieważ FRoSTA od dawna planowała inwestycje związane z wdrażaniem nowoczesnej technologii proekologicznej (projekt systemu gotowy był już wiosną 2008 roku), zdołała przygotować inwestycję na czas i tym
samym pozyskać 70% dotacji. Zakładany okres zwrotu to 10 lat, przy czym jest on ściśle uzależniony od cen energii – jeśli ceny energii wzrosną, to zwrot nastąpi szybciej.Nie dla zysków…
FRoSTA od początku projektowała instalację tak, aby wykorzystywać ją jedynie dla wewnętrznych potrzeb zakładu, nie biorąc pod uwagę sprzedaży nadwyżek energii do sieci energetycznej. Na świecie sytuacja
wygląda zupełnie inaczej – w wielu krajach obowiązuje system cen gwarantowanych odkupu energii (feed-in tariff). Jest tak m.in. w: Niemczech, Czechach czy Słowenii. Tam cena odkupu energii znacznie przewyższa
koszt jej wyprodukowania, a ceny gwarantowane są na 10-15 lat wprzód. Taki system przekłada się bezpośrednio na wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych.
Przykładowo Czechy odnotowały w 2008 roku dziesięciokrotny wzrost zainstalowanych systemów fotowoltaicznych do 55 MW (megawatów mocy nominalnej). W Polsce ta wartość kształtuje się na poziomie zaledwie 1 MW.

Polskie Prawo energetyczne mimo, iż nakłada na zakłady energetyki obowiązek odkupu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, stwarza też niepotrzebne bariery, nie daje jasnej interpretacji przepisów.
Dodatkowo pracownicy zakładów energetycznych nie mają dostatecznej wiedzy na temat fotowoltaiki. „Jeżeli w najbliższym czasie nie zostanie wprowadzony system cen gwarantowanych odkupu energii, fotowoltaika w Polsce nie rozwinie się” przestrzega Stanisław Pietruszko, kierownik Centrum Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki.Nie tylko słońce
W firmie FRoSTA podjęto rozległe inwestycje, mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery: maszyny chłodnicze dobrano nie tylko pod kątem wydajności, ale i minimalizacji zużycia energii. Powstała podczyszczalnia ścieków z biofiltrem neutralizującym zapachy, a na dachu fabryki umieszczono filtry z węglem
aktywnym.

Na szczególną uwagę zasługuje tytułowa mrożnia, wybudowana w 2008 roku, która ma 7000 miejsc paletowych. Konstrukcja chłodni umieszczona jest na zewnątrz (wewnątrz znajdują się tylko panele chroniące przed ubytkami cieplnymi). Ściany i sufit chłodni obudowano panelami 18 cm (standardowo stosuje się panele 18 cm), co znacznie zmniejsza współczynnik przenikania ciepła.

Działanie mroźni FRoSTY bazuje na instalacji amoniakalnej – jak wiadomo, amoniak nie jest zbyt czuły na wahania ciśnienia i dlatego zużywane jest mniej energii na jego rozprężanie i sprężanie.
Z drugiej strony taka instalacja wymaga wielu środków ostrożności. Ilość czynnika w instalacji zaprojektowano na 3 tony. W celu zabezpieczenia przed skutkami ewentualnego wycieku amoniaku zainstalowano w maszynowni urządzenie automatycznej detekcji nadmiernego stężenia amoniaku w powietrzu oraz system alarmowy, który uaktywnia się nawet przy niskich wyciekach amoniaku. Jego zawartość w powietrzu (w jednostkach ppm) mierzona jest przez trzy głowice detektora rozmieszczone w maszynowni i przesyłana do jednostki centralnej. Detektor gazów toksycznych jest w wykonaniu przeciwwybuchowym CS24EX typ 2471 II.

Chłodnicza instalacja amoniakalna, składająca się z systemu 3 tłokowych sprężarek dwustopniowych Grasso 4212 o wydajności 148 KW umożliwia maksymalne zoptymalizowanie zużycia energii. System sprężarek monitorowany jest on-line przez firmę serwisującą. W mroźni zamontowano następuujące chłodnice Goedhart:
pięć chłodnic powietrza typ VRZ 835612 dla mroźni K1, K2 o wydajności 48,3 kW; trzy chłodnice powietrza mroźni K3 (typ VRZ-836312) o wydajności 62,2 kW; cztery chłodnice powietrza dla korytarza manipulacyjnego i pomieszczenia miksowania (typ VRZ-625012) o wydajności 18,2 kW.
Dodatkowo z instalacji amoniakalnej odzyskiwane jest ciepło i wykorzystywane do ogrzewania podłogi w mrożni, aby zapobiec zamarzaniu. Oznacza to: mniejsze zużycie prądu, mniej ciepła oddanego do atmosfery i tym samym mniejszą emisję CO2.

Inwestycje ku ekologii
Dzięki zamontowaniu instalacji, której zadaniem jest produkcja energii wykorzystywanej do wychłodzenia mroźni, FRoSTA dziennie wypuszcza do atmosfery o 350 kg CO2 mniej. I właśnie pozytywny wpływ na środowisko naturalne był głównym powodem zamontowania instalacji. Jest to kolejny krok na drodze producenta ku fabryce przyjaznej środowisku.
Dotychczas poczyniono wiele inwestycji, których głównym celem była redukcja zużycia energii, a tym samym ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla.


(Opracowano na podstawie materiałów FRoSTA.)

Źródło: Chłodnictwo&Klimatyzacja

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.