Tworzywa sztuczne stosowane w systemie CHEMOWENT to PVC, PP, PPs i PE. Kanały i kształtki wentylacyjne wykonane z tych tworzyw to optymalne rozwiązanie w instalacjach, w których mamy do czynienia z agresywnymi oparami i gazami, a także w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.

Zalety wentylacji chemoodpornej z tworzyw sztucznych CHEMOWENT

Wśród najważniejszych zalet systemu wymienić można: 

 • Wysoką odporność chemiczną
  Wysoka odporność chemiczna wentylacji CHEMOWENT pozwala na stosowanie jej w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, galwanicznym. Instalacje wentylacyjne z tworzyw zapewniają wysokie bezpieczeństwo i długą żywotność, na które mają wpływ stężenia środków chemicznych, temperatura i ciśnienie.
 • Niewielką masę
  Niewielka masa własna tworzywa sztucznego umożliwia łatwy transport i bezproblemowy montaż.
 • Odporność na korozję
  Dzięki odporności na korozję i wyjątkowym właściwościom poszczególnych materiałów żywotność przewodów wentylacyjnych CHEMOWENT jest wielokrotnie wyższa od instalacji wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej.
 • Rentowność
  Długa żywotność, łatwa obróbka i uproszczony sposób produkcji poszczególnych tworzyw sztucznych zwiększają rentowność. Technologia tworzyw sztucznych gwarantuje łatwość rozbudowy i naprawy w przypadku istniejących urządzeń. Wyższa rentowność to oczywista przewaga nad rozwiązaniami ze stali.
 • Bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska
  Połączenie poszczególnych komponentów następuje wskutek odpowiedniego procesu spawania, który gwarantuje 100% szczelności, zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego. Termoplastyczne tworzywa sztuczne nadają się w 100% do ponownego przetworzenia.
 • Mniejsze koszty konserwacji
  Osady (złogi) powstają na skutek odkładania się cząstek zawiesin koloidalnych. Gładkość powierzchni rur i kształtek z tworzyw sztucznych zmniejsza przyczepność zanieczyszczeń. Przekłada się to na możliwość rzadszego czyszczenia i konserwacji całości systemu.

 

Dowiedz się więcej