Zobacz, w jaki sposób działają zawory pierwszeństwa oraz czy prawidłowo wykonujesz projekty instalacji przeciwpożarowych.

Film prezentuje zasadę działania zaworów elektromagnetycznych EV220B Danfoss w roli zaworów pierwszeństwa. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) dopuszcza możliwość przyłączania przyborów sanitarnych do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji (§25.8). Zgodnie z §25.9 możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności powinna w budynku być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź urządzeń. Najczęściej stosowanymi w takich aplikacjach zaworami odcinającymi są zawory elektromagnetyczne otwierane i zamykane poprzez załączanie i wyłączanie napięcia elektrycznego. 

Poza praktycznym działaniem, w filmie można znaleźć zalecenia projektowe i dane techniczne wykorzystywanych urządzeń.

W panelu wykorzystano następujące produkty: zawory elektromagnetyczne EV220B, presostaty KPI35, BCP3, BCP3L, RT200.

 

Zobacz film 

Dowiedz się więcej