W obecności setek klientów, dziennikarzy i pracowników przecięto wstęgę i otwarto drzwi do rozbudowanego laboratorium ATEX. Placówka ta przyczyni się do przyspieszenia badań pracy sprężarek z różnymi czynnikami chłodniczymi, ułatwiając przechodzenie na przyszłościowe rozwiązania.

 

- Droga do nowoczesnych czynników bierze początek tutaj - tymi słowami Prezes Danfoss Cooling, Jürgen Fischer, dokonał otwarcia nowego laboratorium ATEX we francuskim Trevoux.

Rozbudowa placówki znacznie rozszerza zdolności testowania sprężarek chłodniczych i klimatyzacyjnych podczas pracy z palnymi i alternatywnymi czynnikami chłodniczymi, a także daje możliwość rozwijania w tym zakresie lepszych rozwiązań technicznych. Ulepszenia te odegrają ważną rolę w ograniczaniu emisji CO2, łagodząc tym samym wpływ na zmiany klimatu i pomagając firmie oferować klientom lepsze wyroby.

Certyfikat ATEX oznacza, że budynek oraz realizowane w nim procedury starannie opracowano z myślą o strefach zagrożonych wybuchem (ATEX) i palnych czynnikach chłodniczych. Gwarantuje on, że środowisko, w którym prowadzone są testy, jest tak bezpieczne, jak to tylko możliwe. Sześciokrotne powiększenie do 3000m2 powierzchni laboratorium ATEX, sprawia, że stało się ono obecnie największe w Europie.

Noel Ryan and Jürgen Fischer welcome everyone.


Noel Ryan, Prezes Commercial Compressors dał do zrozumienia, że nieprzypadkowo nowe laboratorium umiejscowiono w Europie - Zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów i łatwość dotarcia do naszej fabryki dają nam zdolności niezbędne do opracowania przyszłościowych rozwiązań w zakresie czynników i sprężarek chłodniczych. Wielu spośród nas zna się od dawna. Dokonująca się obecnie zmiana technologiczna nie jest pierwszą, której doświadczamy, lecz możliwe, że najszybszą i jedną z najdroższych, znaczoną pilnie pojawiającymi się w Europie kamieniami milowymi. Firma Danfoss czyni ogromne inwestycje, aby wspomagać te przemiany.

Jürgen Fischer, Prezes Danfoss Cooling powiązał rozbudowę laboratorium z bogatymi tradycjami firmy Danfoss na polu inwestowania w przyszłość - Danfoss ma w genach angażowanie środków na poszukiwania rozwiązań energooszczędnych, niezawodnych i przyszłościowych. Tym nowym laboratorium ATEX demonstrujemy naszą inwestycję w czynniki chłodnicze jutra. Jest to największa placówka tego rodzaju w Europie, a ponadto dysponujemy odpowiednimi ludźmi, wyrobami i kompetencjami, aby powstrzymać przegrzewanie naszej planety.

Otwarcie właśnie rozbudowanego laboratorium ATEX to tylko jeden z wielu kroków, jakie firma Danfoss podejmuje w kierunku przejścia na nowe czynniki chłodnicze. Poniedziałek 24 września, jest dniem rozpoczęcia Tygodnia z czynnikami chłodniczymi, dostarczającego obfitość nowych informacji, materiałów i narzędzi wspomagających wiedzę dotyczącą nowych substancji roboczych. Można je znaleźć na uaktualnionej stronie Refrigerant Transition Center.

Sky view of the ATEX lab and the French factory for Commercial Compressors


O laboratorium:

Prace w laboratorium ATEX dotyczą całego cyklu rozwoju sprężarek, zaczynając od nowoczesnych metod projektowania, a kończąc na wdrażaniu nowego produktu. Kształtują one jakość wyrobów w dwóch wymiarach: niezawodności i wydajności. Laboratorium zapewnia firmie Danfoss powielanie pełnego zakresu badań dla czynników chłodniczych z grup bezpieczeństwa do A3 włącznie i wspomaganie specjalistów w przechodzeniu na zamienniki z grup A2L/A3 (o niższej i wyższej palności).

 

Zdolności badawcze:

  • 2 zespoły robocze (dzienny i nocny),
  • 5000 testów wydajności,
  • 300 000 godzin testów niezawodności,
  • 50 stanowisk pomiarowych do testów sprężarek o wydajności od 0,5 do 60 TR (1,76 do 211kW) i zespołów sprężarkowych o wydajności od 0,5 do 240 TR (1,76 do 844kW),
  • Pomieszczenia do badań energetycznych, wydajnościowych i akustycznych,
  • Pomieszczenia do badań niezawodności pod kątem własności oleju i trwałości.

 

Dowiedz się więcej