110
115
109
74
107

Zakłady Klimor z własnym źródłem energii PV

Podążając za ekologicznymi trendami zwiększania produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, firma Klimor wdrożyła strategiczną koncepcję ekomodernizacji swoich zakładów w oparciu o instalacje fotowoltaiczne (PV) o docelowej, łącznej mocy blisko 3,5 MW. Tym samym Klimor nie tylko znacząco obniży koszty eksploatacyjne, ale dzięki nadwyżce wytworzonej energii stanie się aktywnym uczestnikiem i dostawcą rynku OZE.

własne źródła energii PV Klimor

Proces przejścia na odnawialne źródła energii został podzielony na etapy i wpisany w długofalowe plany inwestycyjne spółki. Już dziś zakład produkcyjny Klimor w Pszczółkach czerpie energię elektryczną z własnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW. Dzięki panelom fotowoltaicznym umieszczonym na dachu, energia pochodząca z promieniowania słonecznego zaspokaja około 50% zapotrzebowania energetycznego obiektu dla części produkcyjnej oraz biurowej. Inwestycja opiewająca na kwotę 170 tys. złotych ma zamortyzować się w przeciągu 6 do 8 lat – jest to pierwszy krok na drodze ku transformacji energetycznej zakładów Klimor zmierzającej do uzyskania całkowitej niezależności w sferze wytwarzania energii.

 I tak w kolejnych etapach inwestycji planowana jest budowa dwóch farm fotowoltaicznych zlokalizowanych na gruntach należących do Klimoru, obok zakładów produkcyjnych w Pszczółkach i Skowarczu. W pierwszej lokalizacji dodatkowa instalacja PV wytwarzać będzie 1,2 MW energii , w drugiej 2,2 MW. Taka ilość energii nie tylko zaspokoi potrzeby energetyczne obu zakładów i biur, ale wygeneruje dodatkową energię kilkukrotnie przekraczając zapotrzebowanie samego Klimoru.

panele fotowoltaiczne na dachu firmy klimor

Obecnie generowane nadwyżki energii trafiają do sieci energetycznej, jednak w dalszej perspektywie, na mocy nowelizacji ustawy o OZE, pojawi się możliwość przyłączenia firm-prosumentów do tzw. kooperatywy energetycznej zrzeszającej podmioty, które produkują energię na własny użytek oraz na użytek pozostałych członków wspólnoty. Możliwość udostępniania nadprodukowanej mocy pozwoli dostarczać tańszą i ekologiczną energię słoneczną znacznie szerszej rzeszy odbiorców. Chcemy stać się aktywnym uczestnikiem rynku OZE, stąd też planujemy podjęcie w tym temacie współpracy z gminą Pszczółki i z lokalnymi firmami. – mówi Piotr Świerczek, Dyrektor ds. Operacyjnych w firmie Klimor.

Uzyskanie przez zakłady Klimor niezależności energetycznej oraz uczestnictwo firmy w kooperatywie dostawców wpisuje się w jeden z nadrzędnych celów Unii Europejskiej, jakim jest wzrost udziału energii elektrycznej pochodzącej z OZE ukierunkowany na obniżenie kosztów dla gospodarki i konsumentów. Według danych Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, udział OZE w mixie elektroenergetycznym Polski do 2030 roku wyniesie 27,1%. Rynek PV w Polsce rozwija się najbardziej dynamicznie ze wszystkich sektorów OZE i zajmuje 5. miejsce pod względem przyrostu nowych mocy PV w Europie, przy mocy zainstalowanej wynoszącej w 2020 roku ok. 2,5 GW.

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.