Informacja dla użytkowników instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz dla firm branży chłodnictwa i klimatyzacji.


Szanowni Państwo!

ZA 300 DNI WEJDZIE W ŻYCIE ZAKAZ STOSOWANIA NOWEGO CZYNNIKA R22 DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW W INSTALACJACH CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH. OD 1 STYCZNIA 2010 R. CZYNNNIK R22 NIEPOCHODZĄCY Z ODZYSKU NIE BĘDZIE MÓGŁ BYĆ LEGALNIE UŻYTY, NAWET JEŚLI BYŁBY ZAKUPIONY W GRUDNIU 2009 R.

„Czas na zmiany!” To popularne w ostatnim okresie amerykańskie hasło doskonale wpisuje się w obecną strategię postępowania z substancjami HCFC w Europie. Od kilku miesięcy obserwujemy wyraźnie zwiększone zainteresowanie zastępowaniem w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych związków niebezpiecznych dla warstwy ozonowej bardziej ekologicznymi czynnikami z grupy HFC. Chcesz otrzymać broszurę zawierającą informacje o sprawdzonych zamiennikach za R22? Jeśli tak – wyślij maila na adres prozon@prozon.org.plwpisując w temacie „Broszura o HFC”.
Pozostało zaledwie 300 dni do chwili, gdy wejdzie w życie od dawna zapowiadany zakaz wykorzystywania w serwisie urządzeń tzw. „pierwotnych” (nowych) czynników z grupy HCFC. Zakaz dotyczy wszystkich podmiotów w Europie. Nie ma więc znaczenia, czy nowy czynnik będący substancją kontrolowaną zostanie w magazynie dystrybutora, firmy serwisowej, czy końcowego użytkownika. Po 31 grudnia 2009 r. czynnika R22 pochodzącego bezpośrednio z produkcji nie będzie można legalnie użyć do dopełniania ubytków w instalacjach. Ewidentnie już za kilka miesięcy wystąpi niedobór tego popularnego czynnika. Problem dotknie przede wszystkim tych użytkowników, którzy mają nieszczelne instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne. W tych zakładach, w których technika chłodnicza jest niezbędna w utrzymaniu ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej – dziurawe urządzenia z R22 oznaczać będą bardzo poważne kłopoty.
Odzyskany czynnik prawie zawsze zawiera zanieczyszczenia, które – bez dokonania procesu pełnej regeneracji – uniemożliwiają jego użycie w innej instalacji „z czystym sumieniem” – czyli bez obawy, że zaszkodzimy innemu klientowi. Olej, nadmierne zawodnienie, powstałe zakwaszenia oraz pozostałości stałe znajdujące się w używanym czynniku sprawiają, że nie spełnia on rygorystycznych parametrów jakościowych, a prosty recykling polegający na zastosowaniu standardowych filtrów nie pozwala przywrócić czynnika do wymaganej jakości. Z takim czynnikiem trudno osiągnąć pełną wydajność energetyczną urządzenia, a ponadto jego zastosowanie grozi częstszymi awariami. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, najbezpieczniejszym także z punktu widzenia ochrony środowiska, jest przekazanie odzyskanego czynnika do ekologicznego zagospodarowania przez Fundację Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON.
Ponieważ pomimo 10 lat istnienia sieci odzysku czynników chłodniczych w Polsce wciąż pojawiają się pytania o zasady jej funkcjonowania, pozwalamy sobie w kilku zdaniach przedstawić ten dobrze działający system. Z odzyskanym czynnikiem nie trzeba jeździć do Warszawy. Można go zdać w jednym z prawie 80 Lokalnych Centrów Odzysku (LCO) w całej Polsce. Tu można także wypożyczyć specjalne butle do odzysku. LCO to wytypowane placówki Fundatorów PROZON-u, czyli firmy Air Products, Linde Gaz Polska oraz Termo Schiessl. LCO wystawi wstępne pokwitowanie zdania butli z odzyskanym czynnikiem. Gdy butle trafią do Fundacji PROZON, są ważone, przeprowadzana jest analiza składu oraz wystawiane jest ostateczne pokwitowanie, które następnie przesyłane jest pocztą bezpośrednio do podmiotu zdającego czynnik. Co bardzo istotne – pokwitowanie PROZON-u stanowi podstawę do rozliczeń z inspekcją ochrony środowiska oraz podstawę do dokonania stosownego wpisu w ewidencji substancji kontrolowanych.
Jednorodne czynniki chłodnicze z grupy HCFC (w tym m.in. R22) oraz z grupy HFC (w tym m.in. R134a) Fundacja PROZON zawsze przyjmowała i dalej przyjmuje nieodpłatnie. Koszt utylizacji mieszanin czynników do tej pory zawsze pokrywał końcowy użytkownik urządzenia, zgodnie z ogólnoeuropejską zasadą „zanieczyszczający płaci”…
Technicy Fundacji PROZON mogą zająć się odzyskiem czynnika R22 z dużych instalacji. Gwarantujemy, że zadanie to będzie wykonane sprawnie i profesjonalnie. Dzięki temu firma serwisowa koordynująca wymianę czynnika R22 na HFC zaoszczędzi swój cenny czas, który będzie mogła przeznaczyć na bardziej odpowiedzialne działania.
Z pozdrowieniami,
Zespół Fundacji PROZON