110
68
111
109
107
74

XXXIII Dni Chłodnictwa

W dniach 11–13 września 2001 roku w Poznaniu odbyły się XXXIII Dni Chłodnictwa organizowane przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. Spotkanie chłodników odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego Polagra Food 2001.

W ramach Dni Chłodnictwa odbyła się konferencja naukowo-techniczna ”Nowe rozwiązania w konstruowaniu, projektowaniu i eksploatacji systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych”. Konferencji tej poświęcono dwa dni, a trzeci dzień przeznaczono na zwiedzanie ekspozycji Targów Polagra Food.
Obrady otworzył Przewodniczący Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu dr inż. Bolesław Gaziński omawiając krótko program konferencji. W spotkaniu brało udział blisko 65 osób, podczas obrad wygłoszono 24 referaty. Konferencję podzielono na pięć zbliżonych tematycznie części sesji.
Sesja I
[1]. Borzuta K.: Nowoczesność a pragmatyzm przemysłowy w technologii obróbki chłodniczej mięsa.
[2]. Górski J., Rabczak S.: Określenie warunków przepływu krytycznego par czynników chłodniczych.
[3]. Jannick P., Meurer Ch.: Ekologiczna ocena alternatywnych czynników chłodniczych i czynników spieniających do lodówek.
[4]. Bieńczak K.: Niezawodność pojazdów chłodniczych do przewozu żywności.
[5]. Leszek W., Perz K.: Zmiany stanów izolacji zimnochronnych.
Obrady I sesji konferencji poprowadził Honorowy Przewodniczący Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP w Poznaniu mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec.
Sesja II
[6]. Kozioł J., Gazda W., Kucypera S., Sikora S.: Wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła dla produktów spożywczych poddawanych technologiom chłodniczym.
[7]. Kozioł J., Sikora S.: Ocena niepewności wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła w produktach poddawanych technologiom chłodniczym.
[8]. Rosiak A., Jasiński P.: Nieustalone chłodzenie termoelektryczne.
[9]. Steindel M., Langman E.: Wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem instalacji i urządzeń chłodniczych w świetle aktualnych norm i przepisów technicznych.
[10]. Skowron E., Skowron A.: Nowe wyzwania jakości dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Obradom II sesji konferencji przewodniczył prof. dr hab. inż. Jan Składzień.
Sesja III
[11]. Rosiak A., Górecki G.: Przegląd dostępnego oprogramowania wspomagającego obliczenia procesów klimatyzacyjnych i chłodniczych.
[12]. Szlązak N., Szlązak J., Obracaj D., Borowski M.: Efektywność skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego na przykładzie klimatyzacji kopalni podziemnej.
[13]. Niezgoda – Żelasko B.: Projektowanie poziomych spiralnych gruntowych wymienników ciepła.
[14]. Graczykowski P.: System e-PLUS – nowa generacja urządzeń komfortu cieplnego.
[15]. Rusowicz A., Ruszczak M.: Analiza oddziaływania energii pochodzącej ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych na parametry centrali UPS.
Obrady III sesji prowadził dr hab. inż. Joachim Kozioł prof. Politechniki Śląskiej.
Sesja IV
Drugi dzień obrad otworzył, rozpoczynając IV sesję konferencji dr inż. Ewald Wystemp.
[16]. Butrymowicz D., Karwacki J , Trela M.: Badania intensyfikacji skraplania na rurach poziomych o różnych formach rozwinięcia powierzchni.
[17]. Butrymowicz D.: Zagadnienia zastosowania strumienic dwufazowych w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych.
[18]. Sokołowski J.: Wychładzanie ciągłego działania mięsa w niskich temperaturach.
[19]. Sokołowski J.: Rozliczenie kosztów eksploatacji instalacji chłodniczej obsługującej wielokierunkową działalność produkcyjną zakładu.
[20]. Licek T.: Urządzenia schładzające i zamrażające gotowych dań.
Sesja V
Ostatnią V sesję konferencję prowadził inż. Edward Kluczyński, współorganizator Dni Chłodnictwa.
[21]. Wystemp E.: Ochładzanie wody surowej używanej w przemyśle w bezprzeponowym wymienniku z użyciem strumienicy gazowej.
[22]. Wystemp E.: Wykorzystanie strumienicy gazowej do chłodzenia wody przemysłowej.
[23]. Składzień J., Fic A., Hanuszkiewicz – Drapała M.: Procesy cieplne w obszarach gruntowych wymienników ciepła pomp grzejnych.
[24]. Kodym – Zakrzewska J., Liebelt G., Kościelniak T., Talbierz P.: Klimatyzatory ARGO.
[25]. Bohdal T., Charun H., Czapp M.: Dynamika procesu wrzenia w parownikach chłodniczych.
Konferencję zamknęło wystąpienie inż. E. Kluczyńskiego podsumowujące tematykę i poziom referatów prezentowanych podczas wystąpień.
Dr inż. Grzegorz KRZYŻANIAK
Politechnika Poznańska
Instytut Inżynierii Środowiska
Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza
Literatura:
Wszystkie wyżej cytowane referaty [1 - 25] są zawarte w Materiałach konferencyjnych z XXXIII Dni Chłodnictwa i są do nabycia w Salonie Sprzedaży firmy Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Św. Wincentego 7, tel. (061) 8507 521, 8507 522; e-mail: wentylacja@wentylacja.com.pl; cena: 50,00 zł brutto.

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.