290
268
226

Wysoka jakość powietrza zwiększa gotowość do nauki i koncentrację

Budynki szkolne, szczególnie te budowane w minionych dekadach, w wielu przypadkach posiadają źle rozwiązany system wentylacji pomieszczeń, co w okresie zimowym generuje znaczne straty energetyczne i skutkuje dużym nakładem finansowym na cele grzewcze. Jednocześnie, jako obiekty niegenerujące bezpośredniego zysku, nie znajdują się raczej w obszarze zainteresowania prywatnych inwestorów, co utrudnia im często zdobycie niezbędnych środków.

Wiele szkolnych budynków, wybudowanych w latach 60. i 70. Posiada ograniczone możliwości wentylacji pomieszczeń klasowych, co wiąże się z niewystarczającym zapewnieniem uczniom świeżego powietrza. Brak skutecznej wymiany powietrza prowadzi do zwiększenia w jego składzie stężenia dwutlenku węgla (CO2), a tym samym obniżenia zawartości tlenu (O2). Wyniki badań dwóch gdańskich szkół, przeprowadzone przez naukowców z Katedry i Zakładu Fizyki i Biofizyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, są co najmniej niepokojące: stężenie CO2 w klasach przekracza normę nawet trzykrotnie! Z opisanych przez naukowców badań wynika, że w 20-osobowych salach 10-minutowe otwarcie okien podczas przerw lekcyjnych nie pozwala na otrzymanie zadowalającej koncentracji gazu wg wartości ustalonych przez Unię Europejską. Dopiero po 20 minutach wietrzenia pomieszczeń stężenie CO2 spada do odpowiedniego poziomu. Wietrzenie sal spotyka się natomiast z kolejnymi problemami: przeciągami oraz dużymi stratami ciepła.  

rozkład stężenia co2 w salach lekcyjnych

Świeże i czyste powietrze  


Skutecznym rozwiązaniem całości zagadnienia jest wentylacja nawiewno-wywiewna. Taki system wymiany powietrza pozwala skutecznie przeciwdziałać zbyt wysokiemu stężeniu CO2. Wentylacja mechaniczna w znacznym stopniu poprawia jakość powietrza. Począwszy od nawiewu świeżego powietrza wynoszącego ok. 17 m3/h na osobę, w połączeniu z intensywniejszą wentylacją w czasie przerw, można utrzymać stężenie CO2 poniżej wartości granicznej wynoszącej 1500 ppm. Biorąc pod uwagę wymaganą ilość świeżego powietrza na jedną osobę, wynoszącą 20-25 m3/h, optymalnym rozwiązaniem staje się zastosowanie centrali wentylacyjnej o wydajności gwarantującej taką wartość przy uwzględnieniu liczby 30 osób, a więc 750m3/h. 

świeże powietrze

Firma Rosenberg przy współpracy z wiodącymi instytutami opracowała, z myślą o przedszkolach, szkołach i uczelniach, system oparty na centrali SupraBox Deluxe 750H. Zapewnia on komfortową wentylację sal lekcyjnych, bez przeciągów i z równomiernie rozdzielonym przepływem powietrza. Dzięki temu do każdego ucznia dociera świeże i czyste powietrze. System uwzględnia specyfikę budynku szkolnego, centrala ma zatem formę kompaktową i znakomicie nadaje się do łatwej, zdecentralizowanej modernizacji sal lekcyjnych i wykładowych. Ze względu na zastosowane w urządzeniu wysokiej klasy wentylatory EC (z silnikami komutowanymi elektronicznie), 90-procentowy odzysk ciepła oraz optymalne wymiary obudowy, posiada ono klasę sprawności energetycznej A+ zgodnie z niemiecką dyrektywą RLT 01. Umożliwia to oszczędność znacznych ilości energii i kosztów związanych z ogrzewaniem. Zastosowanie central SupraBox, szczególnie w sezonie grzewczym, pozwala zaoszczędzić energię i zmniejszyć nakład finansowy związany z utrzymaniem odpowiedniej temperatury.  

 

Bez utraty ciepła 

Wbudowany układ odzysku ciepła ogrzewa chłodniejsze powietrze pochodzące z zewnątrz korzystając z powietrza dostępnego w pomieszczeniu. Jeśli powietrze w klasie przed rozpoczęciem zajęć zostanie wstępnie podgrzane do 22 °C, to odzysk ciepła przez powietrze i promieniowanie ciepła przez uczniów wystarczą do utrzymania temperatury na komfortowym poziomie. Szczególnie w okresie zimowym, można w ten sposób zaoszczędzić znaczne ilości energii cieplnej. 


supra box

Doświadczenia z modernizacji szkół pokazują, że zmniejszenie zużycia energii przekracza 50 proc. Modernizacja instalacji wentylacji w salach lekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych, energooszczędnych urządzeń najwyższej klasy staje się dziś, dzięki możliwości dofinansowania ze środków krajowych, dostępna dla większości szkół. Poprawa warunków nauczania i oszczędność kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczeń znajdują się więc w zasięgu ręki. 

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.