110
115
74
109
107

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZYCH Z RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZYCH Z RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH


Wydawca: INSTAL
Rok wydania: 2002
Stron: 37
Cena: 40,00 zł (+koszty wysyłki)
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie 6
1. Zakres stosowania 6
2. Powołane rozporządzenia i normy 7
3. Definicje 9
4. Materiały, wyroby i elementy, które można stosować
do budowy preizolowanych sieci ciepłowniczych 12
4.1. Rury preizolowane 12
4.2. Wyroby 12
4.3. Rury, które można stosować na rurę przewodową preizolowanych rur i kształtek 12
4.4. Rury, które można stosować na rury osłonowe, stanowiące osłonę mechaniczną i przeciwwilgociową preizolowanych rur i kształtek 12
4.5. Materiały izolacyjne 13
4.6. Preizolowana armatura odcinająca jak np. kurki kulowe, przepustnice zaporowe, preizolowane zasuwy klinowe 13
4.7. Kompensacja wydłużeń rurociągów 13
5. Wymagania ogólne dotyczące przygotowania realizacji sieci ciepłowniczych preizolowanych 13
6. Wymagania ogólne dotyczące sieci ciepłowniczych preizolowanych 14
7. Odbiór, transport i składowanie preizolowanych rur i elementów 14
8. Wymagania, które powinny być spełnione przy wykonywaniu wykopów sieci podziemnych 15
9. Wykonywanie podpór, słupów, estakad sieci nadziemnych 17
10. Montaż preizolowanych rur i elementów 17
11. Rozmieszczanie rur w wykopie 18
12. Spawanie stalowych rur przewodowych 18
13. Łączenie stalowych, ocynkowanych rur przewodowych 18
14. Łączenie nie stalowych rur przewodowych 19
15. Wykonywanie zespołu złącza 20
15.1. Warunki ogólne 20
15.2. Wymagania ogólne przy montażu 20
15.3. Montaż osłony - izolacji przeciwwilgociowej złączy 21
15.4. Wykonywanie izolacji cieplnej złączy 22
15.5. Montaż złączy odcinków rur w sieciach nadziemnych 23
16. Montaż innych elementów sieci 23
16.1. Wykonywanie kształtek na placu budowy 23
16.2. Podpory stałe 23
16.3. Armatura, odwodnienia, odpowietrzenia i inne elementy sieci 24
17. Inne prace montażowe 24
17.1. Warunki montażu rurociągów w technologii z podgrzewaniem wstępnym 24
17.2. Warunki montażu rurociągów w technologii z kompensatorami jednorazowego działania 25
17.3. Przejścia pod jezdniami, torami i inne kolizje 25
17.4. Przejścia przez przegrody budowlane 25
17.5. Kolizje poprzeczne 26
18. Pomiary współrzędnych położenia rurociągów sieci 26
19. Zasypywanie wykopów 26
19.1. Wymagania ogólne 26
19.2. Materiał zasypki 26
19.3. Wykonywanie zasypki rurociągów 27
19.4. Zasypywanie kształtek i armatury 28
19.5. Odtwarzanie nawierzchni wzdłuż trasy sieci 28
20. Uruchamianie sieci 28
21. Dokumentacja powykonawcza sieci 29
22. Bezpieczeństwo i higiena pracy 29
23. Warunki - kontrola i badania przy odbiorze 29
23.1. Wprowadzenie 29
23.2. Badania i kontrole, które należy przeprowadzić w zakresie prac przygotowawczych do budowy sieci z rur i elementów preizolowanych 29
23.3. Badania w zakresie wykonawstwa wykopów, podpór, ułożenia i łączenia odcinków rurociągów 29
23.4. Badania w zakresie innych robót montażowych sieci z rur i elementów preizolowanych 33
23.5. Ocena wyników badań. 33
Instrukcja spawania rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur i elementów preizolowanych 34
1. Wymagania ogólne 34
2. Wymagania ogólne przed spawaniem 34
3. Wymagania przy spawaniu 35
4. Kontrola spawania, odbiory połączeń spawanych 36
5. Naprawa spoin 36

Źródło: ''

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.