Nie walcz z ciepłem, wykorzystaj je ponownie do oszczędzania energii oraz promowania ekologicznych rozwiązań na świecie.

Wykorzystaj ciepło odpadowe z odśrodkową pompą ciepła LG

Coraz większa świadomość znaczenia ekologii staje się motywacją w dążeniu do znalezienia czystszych i bardziej zrównoważonych źródeł energii. Dzięki temu zwrócono uwagę na energię słoneczną, hydroelektryczną, wiatrową oraz tą pochodzącą z biomasy. Nie ma jednak nadal pełnej wiedzy na temat ilości energii produkowanej i niestety marnowanej w procesach przemysłowych takich, jak np. produkcja cementu czy danych odnośnie postępowania ze ściekami i ich przetwarzania. Jednym z alternatywnych źródeł energii, gwarantujących czystą i zrównoważoną energię przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów oraz zanieczyszczeń, jest właśnie ciepło odpadowe.

Zgodnie z analizą globalnego rynku, do 2024 r. oczekuje się wzrostu na świecie odzyskiwania ciepła odpadowego na potrzeby energetyczne o wartości do 30 mld USD. Rozwój sektora napędzają różnorodne czynniki, od coraz bardziej rygorystycznych europejskich przepisów dotyczących emisji CO2, po najważniejsze potrzeby szybko rozwijających się gospodarek Azji, takich jak Chiny i Indie, pomagające w zatrzymaniu zalewającej nas fali zanieczyszczeń i jednocześnie zaspokajają rosnące zapotrzebowanie na energię. Europa przewodzi w globalnym dążeniu do wykorzystania ciepła odpadowego jako energii. Dla przykładu w Danii około 50% energii elektrycznej uzyskuje się z ciepła pozyskanego z recyklingu. Natomiast USA uzyskuje tylko 12% energii elektrycznej z tego samego źródła, ale chce zwiększyć tę wartość, co oznacza, że potencjał tego niszowego rynku jest ogromny.

Implikacje ponownego wykorzystywania ciepła odpadowego, jako energii, są nadzwyczajne. Widząc obiecującą szansę, producenci HVAC postanowili teraz podążać za tym rosnącym trendem z nieco większym zapałem. Nieustanne zwiększanie zainteresowania tą dziedziną powoduje oszałamiający wzrost potencjału w zakresie ilości energii odzyskiwanej z ciepła odpadowego, w tym ze ścieków, wody morskiej i przemysłowego ciepła odpadowego.

Firma LG Electronics realizuje swoje zadania odnośnie przyspieszenia procesu odzyskiwania zużytego paliwa przy użyciu ekologicznej i wysoko wydajnej odśrodkowej pompy ciepła. Jako wysoce efektywne urządzenie, pompy ciepła pracują napędzając cykl termodynamiczny przy wykorzystaniu niewielkiej ilości energii, co przekształca to ciepło o niskiej temperaturze w energię cieplną o wysokiej temperaturze, zdolną do wytwarzania ciepłej wody o temperaturze do 80℃. Cykl pracy pompy ciepła polega niemal na takich samych zasadach, jak cykl chłodzenia. Gdy użytkownik wykorzystuje usuwanie ciepła w niskiej temperaturze, jest to określane jako chłodzenie (np. chłodziarki i klimatyzatory). Kiedy użytkownik wykorzystuje ciepło emitowane w wysokich temperaturach, jest to określane jako pompa ciepła. Pompy ciepła z reguły dostarczają 100% ciepła, zużywając 70-80% niewykorzystanego źródła ciepła i 20-30% energii elektrycznej. Zapewniają one wyjątkowo wysoką wydajność, znaczną oszczędność energii oraz redukcję emisji CO2.

Odśrodkowa pompa ciepła LG jest znana na świecie ze swojej konkurencyjnej, dwustopniowej kompresji czynnika chłodniczego, która obniża zużycie energii, a przy tym pozwala na niestandardowe projekty w zależności od warunków odnośnie źródła ciepła i ciepłej wody. Dodatkowo czynnik chłodniczy R-134a stosowany w odśrodkowych pompach ciepła jest jednym z najbardziej ekologicznych czynników na rynku. W efekcie, następuje zaskakująca redukcja emisji CO2 i kosztów operacyjnych. Kładzie to kres przekonaniu, że technologia, która zmniejsza zanieczyszczenia, promuje zrównoważony rozwój i chroni środowisko, nie jest przyjazna dla biznesu.

Wykorzystując swoją zaawansowaną technologię, firma LG opracowała pompy ciepła, wykorzystujące ciepło odpadowe. Jednym z osiągnięć firmy w tym zakresie jest np. kontrakt na zainstalowanie pompy ciepła w okręgowej sieci ciepłowniczej dla dzielnicy Seul's Magok (nowa dzielnica biznesowo-mieszkaniowa). Obiekt, który został ukończony w listopadzie 2017 r., ma wykorzystywać ścieki odprowadzane z południowo-zachodniego centrum rekultywacji wód (Southwest Water Reclamation Centre) do rzeki Han, by dostarczać ciepło grzewcze do 24 000 gospodarstw domowych rocznie. Przyniesie to efekt ekologiczny równy posadzeniu około 110 000 sosen. Wysiłki te przyniosły firmie LG ogólnokrajowe uznanie za jej innowacyjne osiągnięcia, choć największą nagrodą dla firmy jest wyraźne zmniejszenie zanieczyszczenia i wyższa efektywność energetyczna, dzięki postępom w zakresie ekologii takim, jak odzysk ciepła odpadowego.

Zmiana klimatu i ochrona środowiska to dwa najważniejsze zadania stojące przed światem. Zarówno sfera biznesowa, jak i rządy, dążą do odkrycia technologii oraz procesów, które zwiększają efektywność, będąc jednoczeście przyjaznymi dla środowiska. Odzyskiwanie ciepła odpadowego jest częścią tej ambitnej i koniecznej do przeprowadzenia kampanii, wpływającej na zachowanie środowiska naturalnego w nienaruszonym stanie dla przyszłych pokoleń. Firma LG nieustannie robi co może, by produkować i dostarczać ekologiczne i wysoce wydajne produkty klimatyzacyjne do zakładów przemysłowych. Firma LG nie spoczywa na laurach i wciąż dąży do ciągłego pogłębiania i rozpowszechniania wiedzy na temat odzysku ciepła z odpadów. W tym przypadku pośpiech jest na pewno wskazany, aby zmniejszyć straty powstałe w ekosystemie.


Dowiedz się więcejŹródło: LG Electronics