Firma Alfaco Polska podpisała porozumienie z Politechniką Warszawską. Ma ono dotyczyć współpracy badawczo-rozwojowej w dziedzinie klimatyzacji oraz chłodnictwa.

Współpraca Alfaco Polska i Politechniki Warszawskiej

Umowa została podpisana 8 listopada. W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele Grupy Carel i władze Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Jak podkreślił Tomasz Andracki (Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Retail Carel), przewodnią ideą współpracy będzie rozwój działalności naukowej, innowacyjnych technologii, a przy okazji doskonalenie wiedzy studentów.

Obie strony spodziewają się, że budowa stanowiska badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej będzie rozwiązaniem korzystnym, biorąc pod uwagę unijne przepisy dotyczące ograniczeń czynników chłodniczych o wysokim GWP.