System regulacji WRS - jeden system do urządzeń grzewczych, solarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wolf: System regulacji WRS - jeden system do wszystkich urządzeń!
Wobec ciągle postępującego rozwoju nowoczesnych urządzeń grzewczych, którego efektem jest wzrastająca wszechstronność zastosowań oraz niebywałe zaawansowanie technologiczne, coraz wyższe wymagania stawiane są również układom regulacji.
System regulacji WRS (Wolf Regelung System) firmy Wolf GmbH spełnia doskonale wszystkie zadania stawiane nowoczesnemu systemowi regulacji, jest przy tym wszechstronny i energooszczędny.
Wykorzystanie jednego uniwersalnego modułu obsługowego BM, dostosowanego do każdego typu urządzeń Wolf, powoduje, że jest on również niezwykle wygodny i łatwy w użyciu. Ma to ogromne znaczenie zarówno dla specjalisty, jak i codziennego użytkownika.
Optymalna regulacja stref temperaturowych budynku przez cały rok jest tylko jednym z zagadnień, które rozwiązuje nowoczesna regulacja.


System regulacyjny WRS firmy Wolf GmbH potrafi o wiele więcej, koordynuje on funkcjonowanie całego systemu grzewczego, czuwając nad jego każdym elementem, a tym samym optymalizuje i synchronizuje współpracę wszystkich urządzeń. Ma to ogromne znaczenie zarówno przy wykorzystaniu tradycyjnych źródeł ciepła, jak i w przypadku zastosowania nowoczesnych instalacji grzewczych, np. wykorzystujących odnawialne źródła energii. WRS jest przystosowany do współpracy ze wszystkimi grupami urządzeń oferowanymi przez firmę Wolf: kotłami grzewczymi (stojącymi i wiszącymi wszystkich typów), kolektorami słonecznymi, pompami ciepła, urządzeniami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, a także systemami obsługi zdalnej. Co ważne – można go niezwykle łatwo rozbudowywać o dodatkowe moduły funkcyjne. Pomimo bardzo wysokich wymagań technicznych dotyczących funkcji regulacyjnych, system WRS zapewnia niezwykle prostą obsługę, uruchomienie i codzienną eksploatację.

Kluczowym elementem systemu regulacyjnego WRS jest niezwykle prosty w użyciu uniwersalny moduł obsługowy BM, który jest dostosowany do wszystkich urządzeń Wolf. Dwa pokrętła nastawcze realizują łatwe nastawy parametrów regulacyjnych, a cztery przyciski umożliwiają szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji: praca grzewcza, przygotowanie ciepłej wody, obniżenia oraz informacje dotyczące obsługiwanej instalacji. Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku powoduje uruchomienie podświetlonego wyświetlacza LCD z wyraźnymi napisami, który zapewnia przejrzyste odwzorowanie danych obiektowych i wyświetla czytelne komunikaty w języku polskim.

Funkcja zatwierdzenia wyboru jest dokonywana za pomocą pokrętła i prostego wciśnięcia. Umożliwia ono łatwe prowadzenie użytkownika po menu do wymaganych nastaw, względnie zmiany czasu przełączeń trybów pracy lub wartości parametrów. Kilka sekund po przeprowadzonych czynnościach obsługowych, następuje ponowne wygaszenie wyświetlacza w trybie automatycznym.

Dużą zaletą modułu obsługowego BM systemu WRS firmy Wolf jest również jego mobilność. W zależności od wyboru klienta, może on zostać zamontowany w panelu regulacji jednostki kotłowej lub bezpośrednio (po użyciu podstawy ściennej) na ścianie, jako moduł obsługi zdalnej w pomieszczeniu mieszkalnym. Zapewniona zostaje w ten sposób możliwość obsługi zdalnej urządzeń grzewczych, bez dodatkowych kosztów dla klienta, gdyż żadne inne dodatkowe zdalne sterowanie nie jest już potrzebne.

System WRS jest również przyjazny dla profesjonalnych firm instalacyjnych. Przygotowane do natychmiastowego użycia połączenia wtykowe oraz zapisane w pamięci programy regulacyjne, umożliwiają szybkie i proste uruchomienie instalacji grzewczej.

Firma Wolf GmbH jako jedyna w branży wyposażyła wszystkie swoje urządzenia grzewcze w złącze, za pomocą którego (przy wykorzystaniu zdalnego systemu obsługi WRS) można parametryzować, optymalizować oraz nadzorować urządzenie i całą instalację grzewczą – podobnie jak to ma miejsce np. w nowoczesnych samochodach.

Co ważne, zdalny system obsługi WRS umożliwia również instalatorowi przechowywanie, śledzenie i odczytywanie aż 5-letniej historii zapisanych parametrów.

Cechy systemu regulacji WRS fi rmy Wolf (Wolf Regelung System)
- Jeden zintegrowany system regulacyjny do wszystkich urządzeń grzewczych, solarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
- Transmisja danych pomiędzy wszystkimi urządzeniami regulacyjnymi systemu jest realizowana poprzez magistralę eBUS (połączenia 2-przewodowe).
- Ograniczenie wariantów dzięki możliwości zastosowania tego samego modułu obsługowego we wszystkich systemach regulacji.
- Identyczne wyposażenie regulacyjne stojących oraz naściennych urządzeń grzewczych, upraszczające magazynowanie oraz dostawę części zamiennych.
- Jednolita koncepcja obsługi do wszystkich urządzeń regulacyjnych firmy Wolf, zapewniająca szybkie uruchomienie, serwis i codzienne użytkowanie.
- Intuicyjna obsługa modułu BM przy zastosowaniu dwóch pokręteł nastawczych wraz z właściwymi przyciskami funkcyjnymi, analogiczna np. do obsługi systemu audio w samochodzie.
- Proste przejrzyste menu i czytelne komunikaty na wyświetlaczu LCD.
- Moduł obsługowy BM może być zamontowany w panelu regulatora urządzenia grzewczego lub na ścianie, co umożliwia jego zastosowanie również jako modułu obsługi zdalnej.
- W przypadku instalacji wielokotłowych i mieszanych (np. kocioł grzewczy + kolektory słoneczne) wystarczające jest zastosowanie jednego modułu obsługowego w instalacji.
- Łatwy montaż elektryczny, dzięki zastosowaniu zatrzaskowych złączy elektroinstalacyjnych.
- Wszystkie urządzenia grzewcze Wolf wyposażone są w złącze ułatwiające czynności serwisowe, umożliwiające wraz ze zdalnym systemem obsługi WRS, przechowywanie, śledzenie i odczytywanie aż 5-letniej historii parametrów.
- Łatwe rozszerzenie systemu o dodatkowe moduły funkcyjne.

Przegląd wybranych modułów rozszerzających systemu regulacji WRS

Moduł obsługowy BM
• Moduł pozwalający na obsługę pracującego systemu WRS
• Regulator temperatury pomieszczenia lub pogodowy (z czujnikiem temperatury zewnętrznej)
• Programy czasowe dla ogrzewania i c.w.u.
• Podświetlany, czytelny wyświetlacz LCD
• Prosta obsługa menu
• Łatwa obsługa za pomocą pokrętła i naciskania
• 4 przyciski funkcyjne (ogrzewanie, c.w.u., obniżenie, informacja)
• Montaż do wyboru, na kotle lub na podstawie ściennej – jako zdalne sterowanie
• Opcjonalnie do każdego z modułów funkcyjnych: MM, KM, SM1, SM2
• Przy instalacjach wielokotłowych i mieszanych potrzebny jest tylko 1 moduł obsługowy
• Złącze e-Bus

Analogowe ścienne zdalne sterowanie AFB (tylko w połączeniu z modułem obsługowym BM)
• Łatwa obsługa modułu WRS dla obiegu bezpośredniego i dla mieszacza
• Każdy obieg grzewczy może być obsługiwany oddzielnie
• Wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia
• Nastawa temperatury i wybór programu – poprzez pokrętło
• Dostępny w wersji bezprzewodowej

Moduł mieszaczowy MM
• Moduł rozszerzający układ regulacji o dodatkowy obieg z mieszaczem
• Pogodowa regulacja temperatury zasilania
• Łatwa konfiguracja regulatora za pomocą zdefi niowanych typów instalacji
• Opcjonalnie wmontowany moduł obsługowy BM lub moduł obsługowy BM zamontowany w podstawie ściennej – zastosowanie jako zdalne sterowanie (opcja)
• Złącze e-Bus
• Przyłącze typu Rast 5
• Zastosowanie zależnie od zastosowanej wewnętrznej konfiguracji, np. do przygotowania c.w.u. oraz podwyższenia temperatury powrotu

Moduł kaskadowy KM
• Moduł rozszerzający do układu regulacji ze sprzęgłem hydraulicznym lub układu kaskadowego
• Moduł rozszerzający układ pogodowej regulacji BM o sterowanie instalacją kaskadową
(wielokotłową – do maksymalnie 5 kotłów)
• Łatwa konfiguracja regulatora za pomocą zdefi niowanych typów instalacji
• Sterowanie 1 obiegiem mieszaczowym, pompą ładującą c.w.u.
(lub zamiennie 1 obiegiem bezpośrednim c.o. – zależnie od zastosowanej wewnętrznej konfiguracji)
• Opcjonalnie: wmontowany w module KM moduł obsługowy BM lub moduł obsługowy BM zamontowany w podstawie ściennej – zastosowanie jako zdalne sterowanie dla modułu kaskadowego KM
• Wejście 0-10 V, wyjście usterki 230 V
• Złącze e-Bus
• Przyłącze typu Rast 5

Moduł solarny SM1
• Moduł rozszerzający do regulacji pojedynczego, prostego układu solarnego
• W połączeniu z regulacją kotła Wolf (dotyczy systemu regulacji WRS) możliwość oszczędzania energii
poprzez inteligentne doładowanie zasobnika, tzw. blokadę ładowania zasobnika z kotła,
przy wystarczającej mocy z układu solarnego
• Zliczanie ilości ciepła
• Wskazania wartości zadanych i rzeczywistych na wyświetlaczu LCD modułu obsługowego BM
• Złącze e-Bus
• Przyłącze typu Rast 5

Moduł solarny SM2
• Moduł rozszerzający do regulacji obiegu solarnego (dla 2 niezależnych zasobników c.w.u.
lub 2 niezależnych pól kolektorów słonecznych, zależnie od zastosowanej wewnętrznej konfiguracji)
• Łatwa konfiguracja regulatora za pomocą zdefi niowanych typów instalacji
• W połączeniu z regulacją kotła Wolf (dotyczy systemu regulacji WRS) możliwość oszczędzania energii, także poprzez inteligentne doładowanie zasobnika, tzw. blokadę ładowania zasobnika z kotła, przy wystarczającej mocy z układu solarnego
• Zliczanie ilości ciepła
• Wskazania wartości zadanych i rzeczywistych na wyświetlaczu LCD modułu obsługowego BM
• Złącze e-Bus z funkcją automatycznego oszczędzania energii
• Przyłącze typu Rast 5

Jeden system do wszystkich urządzeń! Zakres zastosowania systemu regulacji WRS - w technice: grzewczej, solarnej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

Wolf Regelung System
Źródło: Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o.