Firma Wigmors przeprowadza badania czułości wykrywaczy nieszczelności przeznaczonych do testowania instalacji napełnionych substancjami zubażającymi warstwę ozonową i F-gazami.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. wprowadzono wymóg kontroli substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Przepisy twardo zapowiadają, że wykrywacz musi umożliwiać wykrycie wycieku min. 5 gram rocznie, a kontrola czułości wykrywacza musi odbywać się co 12 miesięcy.

Firma Wigmors po przeprowadzanym badaniu wydaje zaświadczenia o spełnieniu wymaga zawartych w Rozporządzeniu Komisji WE NR 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku, ustanawiającego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Aby zrealizować kontrolę urządzeń  wystarczy dostarczyć wykrywacz do centrali Wigmors, mieszczącej się we Wrocławiu, przy ul. Irysowej 5. Koszt usługi to 120 zł (netto).

 

Dowiedz się więcej