Nowe oprogramowanie umożliwia pełen monitoring oraz oraz rozwiązanie problemów za pomocą smart phone'a oraz programu smart LGMV.

WIENKRA: nowe oprogramowanie do smartfonów LG SIMs - smart LGMV
IDEA

Oprogramowanie LG w telefonie smart umożliwia użytkownikowi precyzyjne sprawdzenie statusu inwerterowych jednostek klimatyzacyjnych i pozwala obiektywnie ocenić wstępne dane o pracy systemu. Smart Phone daje możliwość znacznie szybszego sprawdzenia interesujących użytkownika danych niż laptop, który najpierw należy uruchomić. Poza tym małe wymiary smart phone'a czynią go dużo wygodniejszym w użyciu w każdej sytuacji.

W przypadku awarii istnieje możliwość szybkiej diagnostyki kodu błędu oraz usunięcia usterki za pomocą telefonu smart.

Należy podłączyć moduł LG do portu LGMV, umieszczonego na płycie głównej PCB lub kabla LGMV na jednostce zewnętrzne.

POBIERZ BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ