Zapraszamy do korzystania z bazy rysunków DWG wentylatorów osiowych EQ.

Wentylatory osiowe EQ - bloki CAD

Na potrzeby projektowe systemów instalacyjnych, przygotowane zostały uproszczone bloki CAD 2D (dostępne dla wszystkich widoków) i modele 3D.

Dla Państwa wygody bloki CAD dostępne są w postaci paczki ZIP rysunków całego typoszeregu.