Nowość w ofercie Juwent - wentylatory oddymiające WOD. Typoszereg WOD składa się z 7 wielkości o wydajności powietrza od ~2500 do 32500 m3/h oraz sprężami od 150 do 400Pa.

Wentylatory oddymiające WOD
Wentylatory oddymiające dachowe WOD służą do usuwania gorących gazów, dymu oraz ciepła powstałego podczas pożaru z pomieszczeń, poprawiając tym samym warunki bezpiecznej ewakuacji i ratowania ludzi. Wykorzystanie wentylatorów oddymiających usuwających dym i ciepło umożliwia: - utrzymanie drogi ewakuacyjnej w stanie niezadymionym, - ułatwia prowadzenie akcji gaśniczej tworząc warstwę wolną od dymu, - zmniejsza temperaturę konstrukcji budynków.

Więcej na: JUWENT