Urząd Patentowy RP, doceniając innowacyjność produktu przyznał firmie Mercor patent nr 216872.

Wentylator osiowy oddymiający od Mercor otrzymał patent.
Patent

mcr Monsun osiowy wentylator oddymiającyklasy odporności ogniowej:
F400 (400oC/2H)
F300 (300oC/1H)
F200 (200oC/2H)

wersje wykonania:
wentylatory z silnikami jednobiegowymi
wentylatory z silnikami dwubiegowymi

przeznaczenie:
osiowe wentylatory oddymiające mcr Monsun przeznaczone są do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin powstałych w pomieszczeniach podczas pożaru. Mogą być także wykorzystywane w systemach wentylacji bytowej i przemysłowej jako wentylatory wyciągowe lub nawiewne.
Wentylatory mcr Monsun ułatwiają ewakuację ludzi z obszaru objętego pożarem oraz sprawne prowadzenie akcji gaśniczej, chronią konstrukcję budynku i jego wyposażenie przed wysoką temperaturą, a także zapobiegają rozprzestrzenianiu sie pożaru do sąsiednich stref pożarowych.

podstawowe dane techniczne:
dostępne średnice: 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm
wydajność do 100 000 m3/h
spręż do 1800 Pa
moc znamionowa 0,55kW-45kW
prędkości obrotowe n = 750; 1000; 1500; 3000 obr/min

sterowanie:
sterowanie i zasilanie wentylatorów można realizować poprzez blok automatyki z modułową centralą mcr Omega C2100 konfigurowaną pod moc instalowanych urządzeń.

dopuszczenia:
Certyfikat Zgodności CE 1488-CPD-0129/W wg normy PN-EN 12101-3

Źródło: ''