Problem ochrony przeciwpożarowej zwłaszcza dużych obiektów jest niezmiernie istotny ze względu na bezpieczeństwo przebywających w nich osób. Wymagania ochrony przeciwpożarowej muszą być spełnione już na etapie projektu budowlanego. Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych i instalacyjnych jest obowiązkowe. Również instalacja wentylacyjna powinna spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej, co nieodłącznie wiąże się z użyciem klap przeciwpożarowych.

Wentylacja pożarowa: ekspert porównuje klapy przeciwpożarowe

Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, mówią, że:

§ 268. p. 4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), z zastrzeżeniem ust. 5.

p. 5 Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające zgodnie z ust. 4.


Przewody instalacji wentylacyjnej przechodzące przez różne strefy przeciwpożarowe mogą przyczyniać się rozprzestrzenianiu się pożaru. Zatem, żeby zapobiec temu zjawisku niezbędne jest stosowanie klap przeciwpożarowych odcinających.Zastosowanie

Klapa przeciwpożarowa odcinająca zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez przewody instalacji wentylacyjnej przechodzące przez element konstrukcyjny poprzez automatyczne lub zdalne odcięcie instalacji od strefy objętej pożarem. Oddziela strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Zapewnia odpowiednie warunki do ewakuacji. Klapa przeciwpożarowa transferowa jest stosowana w systemach wentylacji pożarowej, doprowadza czyste powietrze do zadymionego obszaru i umożliwia pracę służb ratowniczych.

Klapa przeciwpożarowa montowana jest w miejscach, w których instalacja wentylacyjna przechodzi przez różne strefy ogniowe. Może być zainstalowana w różnego rodzaju przegrodach, nawet w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych. Przeznaczona jest do montażu poziomego – przejścia ścienne oraz pionowego – przejścia przez stropy. Klapa przeciwpożarowa pozwala na zachowanie odporności ogniowej przegrody, w której została zamontowana. W trakcie normalnej pracy przegroda klapy jest otwarta, a podczas pożaru następuje jej zamknięcie.Klasa odporności ogniowej EI klap przeciwpożarowych

Odporność ogniowa to zdolność do utrzymania przez określony czas odpowiednich wymagań co do stateczności, szczelności i izolacyjności ogniowej w trakcie pożaru. Liczba przy oznaczeniu klasy wskazuje, przez jaki czas są utrzymane parametry ognioodporności klapy w przypadku pożaru. Klasy odporności klap przeciwpożarowych mogą osiągać następujące wartości: 60, 90, 120, 180 lub 240 i są wyrażone w minutach. Oznacza to, że klapa o EI 120 będzie utrzymywać swoje parametry przez czas 120 minut, czyli 2 godziny.

W zależności od rodzaju klapy przeciwpożarowe mogę być wyposażone w mechanizm wyzwalający termiczny lub siłowniki 230V lub 24V, które uruchamiają się po wykryciu wysokiej temperatury. W trakcie normalnej pracy klapa jest otwarta. Zamknięcie klapy następuje w wyniku zadziałania mechanizmu topikowego na skutek przekroczenia temperatury (najczęściej powyżej 72°C) lub wyzwalacza termoelektrycznego połączonego z siłownikiem po przekazaniu sygnału sterującego do siłownika. 

 

 

Producent Lindab Mercor Alnor Aereco Smay
Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje    

1. CU-LT-1s /CU-LT do kanałów prostokątnychod 200x100 do 800x600mm

2. CR2 do kanałówo większych średnicach do 630 mm

3. CR60 bardzo lekka dla mniejszych średnic kanałów do 315mm

4. WH25/45 do systemów wentylacyjnych przechodzących przez ognioodporne ściany lub podłogi dla średnic 100-315mm/200-800mm

1. FID C jednopłaszczyznowa odcinająca do kanałów prostokątnych od 200x200 do 800x400

2. FID S jednopłaszczyznowa odcinająca i do systemów wentylacji pożarowej do kanałów prostokątnych 200x200 do 1500x1500 mm lub średnicy od 125 do 630mm

3. FID PRO jednopłaszczyznowa odcinająca do kanałów okrągłych od 100 do 200mm

4. WIP wielopłaszczyznowa do systemów wentylacji pożarowej oraz klapa transferowa do kanałów prostokątnych od 120x200 do 1000x1000mm

5. DOR drzwiczkowa klapa odcinająca do systemów wentylacji ppoż. oddymiająco-wyciągowa lub nawiewna, jedno- lub dwudrzwiczkowa

1. FDMA do kanałów prostokątnych o wymiarach od 180x180 do 1500x1000mm, okrągłych od100 do 1000mm

2. FDMB do kanałów prostokątnych od 160x160 do 1000x500mm, okrągłych od 160 do 630mm

3. FDMC do kanałów prostokątnych od 160x160 do 1000x500mm, okrągłych od 160 do 630mm

4. FDMD do kanałów okrągłych od 100 do 200mm

1. ABS2 do kanałów okrągłych od 100 do 200mm

2. CR120 do kanałów okrągłych od 100 do 315mm

3. CR60 do kanałów okrągłych od 100 do 315mm

4. CU2 do kanałów prostokątnych od 200×200 do 1500×1000 mm

5. CU4 do kanałów prostokątnych od 200×200 do 1200×800 mm

6. CU-LT do kanałów prostokątnych od 200×100 do 800×600 mm

7. AVANTAGE klapa odcinająca do kanałów prostokątnych od 300x385 mm do 700x1075 mm (dla klap z jedną przegrodą); 350x385 mm do 1100x1105 mm (dla klap z dwiema przegrodami)

8. KAMUFLAGE klapa odcinająca do kanałów prostokątnych od 300x385 do 700x1075 mm

1. KWP-O klapa odcinająca do kanałów prostokątnych od 200x200 do 1000x1200mm

2. KTM klapa odcinająca do kanałów okrągłych od 100 do 250mm

3. KTM-ME klapa odcinająca do kanałów okrągłych od 100 do 200mm

4. KTS klapa odcinająca do kanałów okrągłych od 160 do 630mm

5. KWP-Ex klapa odcinająca w wykonaniu przeciwwybuchowym do kanałów prostokątnych od 200x200 do 1200x1000mm

6. KWP-L klapa odcinająca do kanałów prostokątnych od 200x200 do 800x500mm

7. WKP klapa wielopłaszczyznowa transferowa do kanałów prostokątnych od 200x215 do 1200x815mm

8. KWP-P do kanałów prostokątnych od 200x200 do 1200x1000mm

 

 

Odporność  ogniowa

1.EI 120
2.EI 120
3.EI 90
4.EI 60,
EI 90,
EI 120 / EI 60,
EI 90,
EI 120,
EI 180

 

1.EI 120
2.EI 120
3.EI 120
4.EI 60 przy zabudowanie kanałowej lub na końcu kanału / EI 120 przy zabudowie bezkanałowej
5.EI 120
1.do EI 120
2.do EI 120
3.do EI 120
4.do EI 120
1.EI 120 lub EI 60
2.EI 120
3.EI 60
4.EI 120
5.EI 240
6.EI 120
7.EI 60 lub EI 120
8.EI 60 lub EI 120

1.EI 120
2.EIS 120
3.EI 120
4.EIS 120
5.EI 120
6.EI 120
7.EI 120
8.EI 120

Adres www.lindab.com www.mercor.com.pl www.alnor.com.pl www.aereco.com.pl www.smay.pl

 

 

Klapa przeciwpożarowa, aby spełniła swoją funkcję musi być dobrano odpowiednio do typu przegrody oraz przede wszystkim zamontowana we właściwy sposób. Powinna być uszczelniona materiałem ognioodpornym, a przejścia przez przegrody powinny być pozbawione jakichkolwiek szczelin. W asortymencie są klapy dla przewodów prostokątnych i okrągłych.

 

 

Opracowanie: Redakcja
Autor: SE 

www.lindab.com


Komentarze

  • art.

    calkiem na czasie pomimo tych klap 240 ale zakladam ze artyukul pisany byl wczesniej bo warto obronic artykul.

  • klapy

    brakuje tu informacji o klapach 240. Są już dostępne na rynku

  • dymoszczelność S

    Brakuje rzetelnych oznaczeń, klapy odcinające w większości ww zestawienia maja EIS natomiast klapa transferowa WKP nie ma EIS tylko EI.