Kuchnie zbiorowego żywienia są szczególnymi pomieszczeniami, w których powietrze zanieczyszczone jest zapachami, tłuszczem, parą oraz gazowymi produktami spalania. Konieczna jest odpowiednia wymiana powietrza oraz utrzymanie założonej komfortowej temperatury powietrza w pomieszczeniu.

Wentylacja kuchni przy zastosowaniu sufitu wentylacyjnego GIF

Firma Klimaoprema Polska Sp. z o.o. oferuje projekt oraz wykonanie prawidłowej wentylacji kuchni w oparciu o sufit wentylacyjny GIF. Jest to w pełni profesjonalne, systemowe rozwiązanie dla wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie od zawsze napotykamy problemy z emisją energii cieplnej, pary, tłuszczów i innych zanieczyszczeń. Sufit wentylacyjny GIF wykonany jest w systemie otwartym (niezabudowa przestrzeń nad elementami sufitu), surowa przestrzeń nad sufitem zostaje podzielona na części nawiewne oraz wyciągowe (strefy) za pomocą przegród, a kanały wentylacyjne doprowadzane są tylko do obrzeży tych stref. Kanały wentylacyjne doprowadzane są do poszczególnych stref nad sufitem z zachowaniem odpowiednich prędkości wlotowych i wylotowych z kanałów, bez przekraczania minimalnych dopuszczalnych odległości od sufitu wentylacyjnego.

Poszczególne kasety (elementy) sufitu ułożone są na specjalnym stelażu podwieszanym. Materiały użyte do konstrukcji kuchennego rastrowego sufitu wentylacyjnego to stal nierdzewna CNS 1.4301 i aluminium. Sufit wentylacyjny GIF działa jako wielkopowierzchniowe strefy przepływu powietrza świeżego i zużytego, pozwalając na uzyskanie bardzo intensywnej wymiany powietrza bez nieprzyjemnych i niezdrowych dla pracowników kuchni przeciągów.

Wyróżniamy aktywne kasety wyciągowe (filtracyjne o sprawności 97%), kasety wyciągowe wysokiej wydajności (nad frytownicami, płytami grzewczymi), kasety nawiewne zwykłe oraz tłumiące hałas (z izolacją akustyczną) oraz kasety nieaktywne (wypełniające sufit). Kasety podwyższonej wydajności umieszczone są pod kątem, umożliwiając samoczynne spływanie zanieczyszczeń do rynny ociekowej. Kasety nawiewne (aktywne i płaskie) pozwalają na laminarny nawiew powietrza świeżego.

W skład sufitu wentylacyjnego wchodzą także lampy oświetleniowe, zapewniające natężenie oświetlenia 500 lx w całej kuchni. Lampy znajdujące się w strefach wyciągowych wyposażone są w kurtynę świeżego powietrza, w celu ochrony oprawy oświetleniowej przed zanieczyszczeniami oraz przydłużenia żywotności świetlówek, wentylując je chłodnym, świeżym powietrzem. Kuchnię możemy wyposażyć też w oświetlenie punktowe.

Aktywne kasety filtracyjne wykorzystują w swoim działaniu zjawisko fizyczne bezwładności masowej w filtrze labiryntowym oraz efekt wykraplania dzięki różnicy temperatury między przestrzeniami nad i pod sufitem. Uzyskany efekt filtrowania w kasetach sufitu wentylacyjnego GIF pozwala na uniknięcie zabrudzenia instalacji wentylacyjnej oraz surowej przestrzeni międzystropowej. Odpowiednio skonstruowane elementy sufitu GIF zapobiegają ociekaniu z niego filtrowanych nieczystości do pomieszczenia kuchni.

Ważną cechą sufitu wentylacyjnego GIF jest łatwość czyszczenia uzyskana dzięki rastrowej konstrukcji. Poszczególne kasety o wymiarach 500x500 są demontowane bez użycia żadnych narzędzi przez pracowników obsługi kuchni a następnie myte w zmywarkach do naczyń, oparzane w kotłach lub piecach konwekcyjnych, co gwarantuje ich higieniczną czystość i bardzo krótki czas całego czyszczenia. Operację tą wykonuje się w częstotliwości zależnej od intensywności użytkowania kuchni. Pojedyncze kasety każdego segmentu można z jednego miejsca dowolnie przesuwać wzdłuż konstrukcji sufitu. Kuchnia nie musi być w żaden sposób przygotowywana do czyszczenia sufitu i bezpośrednio po krótkim procesie czyszczenia, gotowanie w kuchni może być wznowione.

W pomieszczeniach przyległych do kuchni gorącej, jak przygotowalnia czy wydawalnia posiłków, możemy zastosować płaski sufit wentylacyjny. System ten jest projektowany dla całej powierzchni sufitu, zawiera w sobie elementy wywiewu powietrza, nawiewu powietrza z niską prędkością oraz oświetlenia. Sufit może być wykonany z materiałów o wysokiej jakości jak aluminium ALMgSi 0,5 (malowanie proszkowe) albo alternatywnie ze stali nierdzewnej CSN 1.4301.


W miejscach, w których odbywa się gotowanie na ”oczach” klienta można zastosować miejscowy wyciąg strumieni oparów. Ważnym czynnikiem jest usuwanie oparów tworzących się podczas gotowania. Powstające przeciwprądy min. poprzez geometrię pomieszczenia, przechodzenie gości, powodują unoszenie się i migrację pary a wraz z nimi tłuszczu, zapachów. Konsekwencje takiej sytuacji można zaobserwować w wielu lokalach (osady tłuszczu w każdym miejscu) i przede wszystkim rozprzestrzeniający się ”kuchenny” zapach. Miejscowy wyciąg strumieni oparów w formie „komina” wyciągowego ze szklanym blatem wyposażonym w dysze ssące, wykonane ze stali nierdzewnej, zapewnia pełną gwarancję skuteczności działania, stwarzając komfortowe warunki przy gotowaniu na ”oczach” klienta.

Podczas gotowania, smażenia powstają znaczne ilości cząsteczek tłuszczu w wyniku procesów termicznych zachodzących w kuchni. Powszechnie występującym problemem jest sprawa niepożądanego zapachu. System lamp UV-C GIF pozwala na spełnienie wszystkich wymagań jakości powietrza. Naświetlenie intensywnym promieniowaniem UV-C a następnie utlenianie pozwala na bezpośrednie utlenienie cząsteczek tłuszczu. W konsekwencji następuje redukcja zapachów oraz zmniejszenie ryzyka pożaru, rozwoju pleśni na skutek występowania złoża tłuszczy co pozwala na zastosowanie systemu odzysku ciepła.

Nowością wprowadzoną przez fabrykę jest zastosowanie oświetlenia LED. Oświetlenie takie można zastosować dla oświetlenia punktowego bądź wypełniając profile na których zamontowane są kasety. Istnieje możliwość regulacji natężenia światła w zakresie 600 – 1400 lx.

Zaletą zastosowania sufitu wentylacyjnego GIF jest łatwość dokonywania zmian w rozmieszczeniu i ewentualnym przesuwaniu stref (nawiewnych i wyciągowych) w przypadku zmian w aranżacji wyposażenia kuchni – 98% powierzchni sufitu jest zdejmowalna. W celu przesunięcia strefy należy jedynie przełożyć kasety i przesunąć przegrody je oddzielające. Sufit wentylacyjny GIF daje możliwość dostępu do przestrzeni międzystropowej z dowolnego miejsca w kuchni. Nie wymagane jest stosowanie otworów rewizyjnych.

Sufit wentylacyjny GIF posiada certyfikaty na najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego w wielu światowych instytutach, np. TÜV - Niemcy, TNO - Holandia, ULC - Kanada. Dzięki małym prędkościom powietrza, w przypadku zaistnienia miejscowego źródła ognia, płomienie nie przedostają się ponad powierzchnię sufitu i pożar nie rozprzestrzenia się dalej.

Sufit wentylacyjny GIF jest dostarczany z pełną dokumentacją i dopuszczeniami (atest PZH, deklaracja zgodności, certyfikat HACCP) oraz gwarancją producenta. Wszystkie obliczenia wykonane są zgodnie z normą VDI 2052.
Oprócz doskonałego odprowadzania pary, zanieczyszczeń i ciepła, sufit wentylacyjny GIF posiada także jeszcze ważną cechę, którą doceniają nie tylko kucharze, ale także inwestorzy i architekci realizujący inwestycje - sufit GIF zapewnia estetyczny wygląd w całej kuchni. Sufit wentylacyjny GIF poprawia wizerunek kuchni i nadaje jej profesjonalnego charakteru.

 

Klimaoprema Polska Sp. z o.o.
mgr inż. Łukasz Dalecki