Jakie jest zastosowanie systemu wentylacji HIGROsterowanej aereco? System został stworzony już w roku 1984. Jego zadaniem jest automatyczne dostosowywanie przepływu powietrza w zależności od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia. Dodatkowo nie potrzebuje on kolejnego dopływu energii elektrycznej.

Wentylacja HIGROsterowana
EHA2_degrade_radial

Zasada działania wentylacji HIGROsterowanej

Zasadą działania elementów wentylacji HIGROsterowanej, tj. nawiewników i kratek, jest zmiana stopnia otwarcia, a w efekcie intensywności przepływu, spowodowana pracą czujnika naturalnego, bez dopływu energii elektrycznej. Praca czujnika wpływa bezpośrednio na stopień otwarcia nawiewników i kratek.


Niezawodny czujnik – dokładny pomiar


capteur_hygro_EHA2Siłę napędową elementów wentylacji HIGROsterowanej stanowi naturalny czujnik zbudowany z wiązki taśm z poliamidu. Wykorzystano naturalne właściwości tego materiału do zmiany długości pod wpływem zmieniającej się wilgotności względnej powietrza. Przy wzroście taśma wydłuża się, powodując większe otwarcie przepustnic nawiewników i kratek. Wraz ze spadkiem wilgotności i skróceniem taśm czujnika, przepustnice przymykają się. Należy podkreślić, że nawiewniki skonstruowane są w taki sposób, że czujnik dokonuje pomiaru wilgotności względnej powietrza wyłącznie wewnątrz pomieszczenia.

Co ważne dzięki odpowiedniemu współczynnikowi temperatury otwarcie przepustnicy w nawiewniku odbywa się niezależnie od zmieniających się warunków zewnętrznych, nawet gdy wilgotność bezwzględna jest niewielka, co jest charakterystyczne w zimie.Para wodna, ważny wskaźnik zanieczyszczenia pomieszczeń w mieszkaniach


SkroplinyPara wodna jest bez wątpienia najlepszym wskaźnikiem zanieczyszczenia pomieszczeń mieszkalnych. Pranie, gotowanie, suszenie ubrań, ale również oddychanie, wszystkie te procesy związane są z emisją pary wodnej. Budynek pozbawiony sprawnej wentylacji najłatwiej rozpoznać po występujących wkropleniach na najchłodniejszych powierzchniach, co prowadzi nie tylko do uszkodzenia konstrukcji budynku ale wpływa negatywnie na zdrowie mieszkańców*. Praca wentylacji higrosterowanej pozwala utrzymać wilgotność względną powietrza na odpowiednim poziomie. Jednocześnie warto podkreślić, że emisji innych zanieczyszczeń w mieszkaniu np. CO2, towarzyszy zawsze emisja pary wodnej. W związku z tym uzależnienie intensywności wentylacji od tego czynnika pozwoli na utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza.* Utrzymanie wilgotności względnej na poziomie od 40 do 60% zapewnia komfortowe warunki mieszkańcom. Wartości poza tym zakresem są groźne zarówno dla budynku jak i dla użytkowników pomieszczeń.