Czym jest WebManipulator? Jest to najnowocześniejszy moduł komunikacji z centralą firmy PRO-VENT z poziomu sieci domowej LAN, WiFi. Przy odpowiedniej konfiguracji sieci możliwy również zdalny dostęp z sieci internet.

WebManipulator – ustawiaj wentylację z dowolnego miejsca!
Zasada

Dzięki nowej aplikacji z poziomu dowolnego komputera lub smartfona, z dostępem do sieci domowej:

* zmienisz wydajność centrali,
* ustawisz temperaturę nawiewu,
* włączysz lub wyłączysz obsługę GWC lub bypassu,
* i inne.

Cechy

Nowy webmanipulator umożliwia pełną obsługę zdalną sytemu wentylacji.

Dostęp do ustawień centrali możliwy jest z poziomu aplikacji stworzonej na system Android lub z poziomu przeglądarki stron WWW.


Użycie przeglądarki stron www umożliwia sterowanie pracą centrali z poziomu dowolnego Smartfona, tabletu czy komputera PC. Nie istotny jest w tym przypadku system operacyjny jak np. Windows, Linux (komputery PC), WindowsPhone, iOS (iPhone), Android (Smartfony) itd. Warunkiem dostępu do centrali jest jedynie zainstalowana w urządzeniu graficzna przeglądarka stron WWW z obsługą JavaScript oraz jQueryMobile. Obsługa centrali będzie więc możliwa z poziomu większości nowych urządzeń i przeglądarek dostępnych na rynku.