110
68
111
107
74
109

Warunki gwarancji klimatyzatorów LG 2012

1 stycznia 2012 uległy zmianie warunki gwarancyjne na urządzenia klimatyzacyjne marki LG Electronics dystrybuowane przez Autoryzowanych Dystrybutorów firmy LG Electronics Polska (LGEPL) oraz zmieniony został wzór samej karty gwarancyjnej LG.

${sh.slug(row.companyName)}

Z dniem 1 stycznia 2012 roku ulegają zmiany warunki gwarancji klimatyzatorów LG:
- 5-letni okres gwarancji na części dla urządzeń typu Multi V, pod warunkiem uruchomienia komisyjnego przez LGEPL (licząc od daty uruchomienia);
- 3-letni okres gwarancji na części dla pozostałych urządzeń klimatyzacyjnych (licząc od daty sprzedaży dla klienta ostatecznego);
- każda instalacja sprzętu LG pociąga za sobą odpowiedzialność serwisowania tegoż sprzętu przez firmę instalującą, która w okresie gwarancji będzie ponosić koszt robocizny, natomiast części będą dosyłane bezpłatnie przez LGEPL;
- części będą dostarczane za pośrednictwem bezpośrednich partnerów handlowych LGEPL;
- pierwszą osobą kontaktową dla klienta w przypadku awarii jest instalator, LGEPL asystuje w naprawach poprzez wparcie techniczne, części oraz osobistym ingerencją w ciężkich awariach.

Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w Klimatyzatorze.

Gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia powstałe w wyniku błędów popełnionych przez instalatora przy montażu Klimatyzatora,
- usterki lub niewłaściwa praca spowodowane błędnym doborem urządzeń (wydajność, warunki pracy, przeznaczenie, itp.),
- uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych jak np. uszkodzenia mechaniczne, uderzenie pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej itp.,
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków techniczno – eksploatacyjnych zawartych w Instrukcji Obsługi, a w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),
- czynności i części wymienione w Instrukcji Obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia np. konserwacja urządzenia, wymiana filtrów,
- instalacja freonowa i elektryczna pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną,
- urządzenia które nie zostały uruchomione komisyjnie - dla urządzeń serii MULTI V lub uruchomione przez nieautoryzowanego Instalatora - dla pozostałych typów urządzeń,
- roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w Katalogu Produktu lub innym dokumencie o charakterze normatywnym.

Nabywca klimatyzatora jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów technicznych Klimatyzatora LG w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej w celu dokonania niezbędnych do prawidłowej pracy czynności serwisowych, zgodnych z wykazem umieszczonym w Instrukcji Obsługi. Przeglądy te są płatne według wyceny wykonawcy przeglądu i muszą być odnotowane w Karcie Gwarancyjnej. W przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych lub wykonaniu ich niewłaściwie użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.

Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów obejmują następujące czynności:
- czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
- czyszczenie lameli parownika i skraplacza
- sprawdzenie szczelności połączeń układu z czynnikiem chłodniczym
- sprawdzenie szczelności układu-strona ssąca i tłoczna
- pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
- pomiar sprawności elektrycznej
- pomiar wydajności chłodniczej
- sprawdzenie szczelności układu strona ssąca i tłoczna
- sprawdzenie układu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
- sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
- sprawdzenie działania urządzeń sterujących.

[attach=attach1] WZÓR NOWEJ KARTY GWARANCYJNEJ LG[/attach]
>>WZÓR NOWEJ KARTY GWARANCYJNEJ LG<<


Źródło: WIENKRA

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.