Zapraszamy do rejestracji na Warsztaty oraz przypominamy, że wczesna rejestracja obowiązuje do dnia 30.06.2016 r. Informujemy, że na stronie Warsztatów (www.pzits.pl/warsztaty2016) aktualizowana jest na bieżąco lista Prelegentów oraz tematów prelekcji.

Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych już 6-7.10.2016r.

Prelegentami będą m.in: Dariusz Adamowicz, Piotr Bartkiewicz, Ryszard Błażejewski, Maciej Chaczykowski, Marta Chludzińska, Sławczo Deczew, Urszula Herod, Barbara Horodecka-Kurzawa, Bogdan Janiec,  Jacek Jaworski, Grzegorz Kubicki, Adam Matkowski, Maciej Mrowiec, Piotr Olech, Andrzej Osiadacz, Grzegorz Rejman, Grzegorz Serejko, Paweł Stańczak, Maciej Tryjanowski, Ewa Zaborowska, Ryszard Zwierzchowski.

 

Przykładowe tematy, jakie będą omawiane podczas Warsztatów:

 

I. Wodociągi i kanalizacja

 • Przegląd obowiązującego ustawodawstwa (unijnego i krajowego) oraz norm z zakresu projektowania sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
 • Projekt budowlany i projekt wykonawczy – zawartość projektów w świetle obowiązujących przepisów
 • Zastosowanie ujęcia systemowego w procesie projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Weryfikacja projektów sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie zastosowanych rozwiązań
 • Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z użyciem technologii BIM
 • Przegląd dostępnych programów komputerowych stosowanych do projektowania sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Wspomaganie komputerowe w procesie projektowania instalacji i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – przegląd metod, zalety i wady, weryfikacja obliczeń hydraulicznych
 • Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z uwzględnieniem trendów światowych

 

II. Gazownictwo 

 • Przepisy, normy, standardy techniczne
 • Omówienie zakresu i zawartości projektu sieci i projektu instalacji gazowej
 • Warunki wejścia w teren dla budowy sieci wysokiego i średniego ciśnienia (omawiane kwestie: projekt, pozwolenie na budowę, wejście w teren wykonawcy, pozwolenie na użytkowanie)
 • Problemy w trakcie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia – doświadczenia firmy budowlanej (wady i błędy w projektach)Wspomaganie komputerowe w procesie projektowania instalacji i sieci gazowych z użyciem technologii BIM
 • Symulacja sieci gazowych
 • Nowe technologie w gazownictwie (LNG, CNG, H2 i ogniwa paliwowe) 

 

III. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 

 • Praktyczne zastosowanie przepisów przeciwpożarowych przy projektowaniu instalacji wentylacji bytowej i pożarowej
 • Zakres i zawartość projektu budowlanego i wykonawczego
 • Projektowanie systemów HVAC z użyciem technologii Building Information Modeling
 • Charakterystyka energetyczna budynków. Praktyka obliczeń i przyjmowanych założeń w celu osiągnięcia wartości współczynników EP określonych w Warunkach Technicznych
 • Zasobniki ciepła w systemach ciepłowniczych
 • oraz do śledzenia aktualizowanej na bieżąco listy prelegentów oraz tematów prelekcji.

 

Partnerem Strategicznym Warsztatów jest Armstrong Fluid Technology Polska. Partnerem Platynowym jest Uponor.

 

Uzyskaj więcej informacji