Przypominamy, że jeszcze tylko 2 tygodnie obowiązuje wczesna rejestracja na Warsztaty organizowane przez PZITS!

Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, 6-7.10.2016, Warszawa

Warsztaty zostały objęte patronatem honorowym przez: Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Izbę Gospodarczą Gazownictwa, Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz Izbę Projektowania Budowlanego.

W ciągu 2 dni przedstawionych będzie ponad 30 tematów dotyczących m.in. podstaw prawnych projektowania, zakresu i zawartości projektu, warsztatu projektanta, komputerowego wspomagania procesu projektowania, perspektyw rozwoju branży i nowoczesnych technologii.

Zakres Warsztatów będzie obejmować następujące dziedziny: ciepłownictwo, ogrzewnictwo, gazownictwo, wentylacja, klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja Prelegentami będą m.in: Dariusz Adamowicz (BSiPG Gazoprojekt S.A.), Piotr Bartkiewicz (Politechnika Warszawska), Ryszard Błażejewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Maciej Chaczykowski (Politechnika Warszawska), Marta Chludzińska (Politechnika Warszawska), Wiesław Chojnacki (PZITS), Roman Ćwiertnia (PZITS), Sławczo Deczew (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), Anna Goljan (Instytut Techniki Budowlanej-PIB), Urszula Herod (BSiPG Gazoprojekt S.A.), Barbara Horodecka-Kurzawa (PZITS), Bogdan Janiec (Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa),  Jacek Jaworski (Instytut Nafty i Gazu-PIB), Lucjan Kłos (Swegon Sp. z o.o.), Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska), Robert Kwiatkowski (Polska Spółka Gazownictwa), Adam Matkowski (BSiPG Gazoprojekt S.A.), Maciej Mrowiec (Politechnika Częstochowska), Piotr Olech (PGNIG Technologie S.A.), Andrzej Osiadacz (Politechnika Warszawska), Grzegorz Rejman (BSiPG Gazoprojekt S.A.), Grzegorz Serejko (Politechnika Warszawska), Paweł Stańczak (PGNIG Technologie S.A.), Tomasz Stepień (Gaz-System S.A.), Jolanta G. Szewczyk (Kancelaria Radcy Prawnego), Roman Szymański (BSiPG Gazoprojekt S.A.), Anatol Tkacz (Izba Gospodarcza Gazownictwa), Maciej Tryjanowski (TRiM-Tech), Maciej Woźniak (PGNiG S.A.), Ewa Zaborowska (Politechnika Gdańska), Andrzej Zawadzki (BSiPG Gazoprojekt S.A), Ryszard Zwierzchowski (Politechnika Warszawska).

Informujemy, że na stronie Warsztatów aktualizowana jest na bieżąco lista Prelegentów oraz tematów prelekcji.


Partnerem Strategicznym Warsztatów jest Armstrong Fluid Technology Polska.
Partnerem Platynowym jest Uponor.

 

Uzyskaj więcej informacji