W dobie wzrostu popularności dostarczania komponentów w systemie „Just in time”, dążenia do skrócenia czasu realizacji inwestycji oraz rosnącej świadomości konieczności oszczędzania energii, rodzi się potrzeba optymalizacji kosztów eksploatacji, kosztów inwestycji, a także przyspieszenia realizacji procesu projektowania, jak i całej inwestycji. W tym celu niezastąpione są narzędzia i programy informatyczne.

Building Information Modeling (BIM) można przedstawić jako inteligentne łączenie wielu informacji o inwestycji w jednym miejscu, a dokładniej, w jednym modelu cyfrowym. BIM to nic innego jak cyfrowe odzwierciedlenie właściwości fizycznych i funkcjonalnych, zarówno obiektu w kontekście całości, jak i użytych komponentów czy poszczególnych instalacji. Na rynku dostępnych jest obecnie wiele programów oferujących klasę BIM, m. in.: Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD, BIMVision, Nemetschek Allplan, Nemetschek Vectorworks, Tekla Structures, SketchUp.


Fot.1. Proces konfiguracji centrali VENTUS w programie dobory ClimaCAD OnLine 4.0

 

W dziedzinie MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) najbardziej rozpowszechnione wydają się być modele w formacie RFA (Revit). Taki format plików daje możliwość opracowania wielobranżowego, cyfrowego, parametrycznego modelu budynku, co pozwala na przeprowadzenie różnego rodzaju analiz (np. energetycznych, eksploatacyjnych, wytrzymałościowych, itp.), wspomagających optymalizację inwestycji, jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Im bardziej precyzyjne dane i parametry zostaną zdefiniowane w modelu, tym analizy będą bardziej precyzyjne i wiarygodne. W związku z tym, cała branża projektowa zmierza do stosowania producenckich obiektów bibliotecznych, gdyż posiadają one komplet parametrów charakteryzujących poszczególne elementy obiektu i jego instalacji.

 

Biblioteki producenckie
Obecnie coraz więcej producentów decyduje się na udostępnienie modeli cyfrowych swoich produktów. Jeśli produktem są urządzenia, zazwyczaj są to modele przykładowe lub zawierające jedynie podstawowe nominalne parametry pracy o przykładowym sposobie ich podłączenia do konektorów instalacji. Tego typu modele sprawdzają się jedynie w przypadku stosunkowo prostych urządzeń.

 

Modele cyfrowe central klimatyzacyjnych VTS
Zastosowanie central klimatyzacyjnych współpracujących z systemem kanałów powietrznych wiąże się z koniecznością zaprojektowania takiego systemu dla całości budynku oraz wytypowaniem już na początku projektu przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Często zdarza się tak, że początkowe założenia ewaluują w czasie trwania projektu. Zmieniają się koncepcje rozprowadzania instalacji hydraulicznych, elektrycznych czy instalacji powietrznych wraz ze sposobem podłączenia instalacji do centrali. W takich sytuacjach statyczne biblioteki producenckie urządzeń zawierają nieaktualne (niedopasowane do zmian) parametry, co z kolei nie zapewnia aktualnych danych w wielobranżowej wymianie danych. Jedyną możliwością wdrożenia zmian, jest modyfikowanie bibliotek ręcznie, choć proces tez jest bardzo czasochłonny.


Fot. 2. Modelowanie kanałów wentylacyjnych wychodzących z centrali VENTUS

 


Fot. 3. Przykład modelowania konektorów hydraulicznych w centrali VENTUS

 


Fot. 4. Przykładowa strefa serwisowa centrali VENTUS

 

VTS, wychodząc naprzeciw takim sytuacjom, stworzył możliwości generowania cyfrowych modeli central VENTUS w trybie on-line. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu nowego programu doboru ClimaCAD OnLine 4.0, który zawiera w sobie generator plików RFA. Generowane obiekty zawierają sparametryzowane konektory:

  • powietrzne, 
  • hydrauliczne, 
  • sanitarne, 
  • elektryczne, 

a także kompletne dane wymiarowe, strefę obsługi urządzenia (maintenance) oraz strefę serwisową (repair). Parametry konektorów prezentowane są w metrycznym i imperialnym systemie jednostek, według życzenia użytkownika. 
Każdy konektor może być użyty w trybie Preset lub Calculating bez utraty danych.
Wygenerowanie nowego obiektu to zaledwie kilka minut.

 

Modele cyfrowe kurtyn powietrznych WING oraz nagrzewnic powietrza VOLCANO
Firma VTS udostępnia ponadto cyfrowe modele kurtyn powietrznych WING oraz nagrzewnic powietrza VOLCANO. Modele zawierają sparametryzowane konektory elektryczne i hydrauliczne. Rodziny są zbudowane w sposób ułatwiający projektantowi intuicyjny wybór prawidłowego montażu, zarówno w pionie, jak i w poziomie, wraz z prezentacją zasięgu strumienia powietrza. Dla nagrzewnic VOLCANO dostępny jest parametr dowolnego kąta pochylenia nagrzewnicy w stosunku do poziomu. Dla każdej pozycji pracy urządzenia zdefiniowany jest odpowiedni strumień powietrza. Wizualizacja zasięgu strumienia powietrza ułatwia projektantowi rozmieszczenie urządzeń tak, aby spełniały one kryteria projektowe.


Fot 5. Aplikacja rodziny WING w projekcieFot 6. Aplikacja rodziny VOLCANO w projekcie


Udostępnienie przez VTS tzw. rodzin dla środowiska Autodesk Revit, znacznie ułatwia biurom projektowym modelowanie instalacji budynku, w oparciu o korzystanie z tej samej platformy. Obecnie generator on-line jest unikatowym rozwiązaniem w środowisku BIM. Pozwala on na wygenerowanie praktycznie „od ręki” modelu centrali VENTUS w dowolnej konfiguracji i o dowolnych parametrach.


Autor artykułu:
Marek Obuchowski
Corporate Senior Product Manager
e-mail: marek.obuchowski@vtsgroup.com
VTS Sp. z o.o.
Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472 A
80-309 Gdańsk

 

Dowiedz się więcej