W dniach 19 – 20.10.2017 r. w Łysomicach koło Torunia odbyła się kolejna edycja Warsztatów Amoniakalnych. Tematem wiodącym była „Ekonomika i bezpieczeństwo w amoniakalnych instalacjach chłodniczych”.

W tegorocznej edycji warsztatów, organizowanych przez METALKO Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji, udział wzięło łącznie ponad 150 osób z Polski i z zagranicy. Wśród uczestników znaleźli się:

 • 98 osób z nadzoru z 58 zakładów posiadających amoniakalne instalacje chłodnicze (dyrektorzy techniczni, szefowie utrzymania ruchu, główni mechanicy i energetycy, liderzy, mistrzowie, brygadziści maszynowni chłodniczych),
 • przedstawiciele 17 firm z Polski i zagranicy, którzy przygotowali wystąpienia oraz stoiska wystawowe i konsultacyjne,
 • osoby reprezentujące instytucje działające w obszarze i na rzecz chłodnictwa takie jak: UDT, Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców w Warszawie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, NOT, PSP,
 • przedstawiciele mediów.

 

Podczas warsztatów poruszano wiele różnorodnych zagadnień. Uczestnicy pierwszego dnia mieli okazję wysłuchać takich wykładów, jak:

 • Deklarowanie zgodności wg wymagań dyrektywy 2014/68/UE Urządzenia ciśnieniowe PED;
 • Badania metodą emisji akustycznej (AE) w służbie ekonomii i bezpieczeństwa eksploatacyjnego amoniakalnych instalacji chłodniczych;
 • Uderzenia hydrauliczne w amoniakalnych instalacjach chłodniczych;
 • Nowe rozwiązania w zakresie odszraniania chłodnic powietrza. Zasadnicza zmiana sposobu prowadzenia procesu i jej wpływ na efektywność i bezpieczeństwo. Wyniki badań porównawczych wykonanych przez Danfoss na Uniwersytecie Techniki Chłodniczej w Aarhus;
 • Niskie napełnienie jako rozwiązanie dla bezpieczniejszej i bardziej efektywnej instalacji;
 • Wymienniki ciepła (płaszczowo-rurowe, płaszczowo-płytowe, płytowe) – wpływ zabrudzeń, w szczególności oleju na pracę wymiennika. Sposoby czyszczenia wymienników;
 • Eksploatacyjna pasywacja powłok cynkowych skraplaczy amoniaku –studium przypadku. Nieprawidłowości w postępowaniu –kondycjonowanie wody. Wskazówki i zalecenia. Metody pomiaru i kontroli stanu powłok cynkowych oraz parametrów wody;
 • Korzyści płynące z odwadniania i odpowietrzania amoniakalnych instalacji chłodniczych.

 

W drugim dniu odbyły się takie wykłady jak:

 • System bezpieczeństwa dla amoniakalnych instalacji chłodniczych;
 • Stacje zaworowe: dwu, trzy, czterorurowe –zasady bezpiecznej eksploatacji przy zastosowaniu regulatorów ciśnienia i temperatury typu PM i ICM;
 • Oszczędności zużycia energii elektrycznej na przykładzie sprężarki chłodniczej SAB87 po zamontowaniu silnika synchronicznego sterowanego falownikiem;
 • Modernizacja układu chłodniczego FRIGOPAK. System LVS w tunelu zamrażalniczym;
 • Dobry start –mój pierwszy raz w maszynowni. Aspekty organizacji pracy w maszynowniach amoniakalnych.


Wśród prelegentów znaleźli się m.in.  Pan Andrzej Kaźmierczak, Pan Mikołaj Klenkiewicz, Pan Krzysztof Makowski, Pan Tadeusz Sum.


Kujawsko – Pomorskie Centrum Szkoleń zaprasza także do wzięcia udziału w pozostałych szkoleniach. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl i do zapoznania się z aktualnym harmonogramem szkoleń 2017/2018!

Galeria z VII Warsztatów Amoniakalnych: