Jednym z celów firmy na lata 2019 i 2020 jest skupienie się na obsłudze posprzedażowej klientów – w tym na zmianach w dziale serwisu, które mają na celu maksymalnie odciążyć i wesprzeć klientów w procesie zgłoszenia serwisowego oraz jego realizacji.

ja możemy Ci pomóc ventia
Pierwszym krokiem było uruchomienie, z początkiem sierpnia, autorskiego systemu VENTIA Serwis, który przeniósł proces zgłoszenia serwisowego i komunikację na linii Wykonawca-VENTIA w trakcie jego realizacji na zupełnie nowy poziom.

 

Teraz pora na krok 2 czyli podzielenie się wiedzą odnośnie kodów alarmów w automatykach C6 oraz C5 z wykonawcami.

Od 18 listopada na stronie VENTIA dostępne są do pobrania dokumenty w sposób szczegółowy opisujący kody błędów serwisowych wraz z ich objawami, przyczynami oraz sposobami ich rozwiązania.

Dokumentacja ma charakter czysto praktyczny – powstała bezpośrednio na podstawie doświadczenia oraz wiedzy serwisantów i pracowników Działu Technicznego VENTIA. Dzięki temu możliwe było przyjęcie formy poradnika – zrozumiałego i łatwego w codziennym zastosowaniu.

W dokumentach przyjęto następujący schemat przekazywania informacji:

ventia grafika schemat

Dodatkowo opisy uzupełnione są o:

  1. Rysunki pomocnicze
  2. Zdjęcia omawianych elementów
  3. Schematy podłączeń elektrycznych
  4. Charakterystyki czujników temperatury
  5. Zrzuty z ekranu komputera w trakcie połączenia z centralą
  6. Zrzuty z ekranu Panelu sterowania C6.1/C5.1
schemat przyłączenia zewnętrznych elemntów sterujących
schemat montazu czyjnika powietrza nawiewanego
oznaczenie miejsca lokalizacji resetu

 

Niektórzy dostawcy urządzeń traktują wiedzę o kodach alarmów i błędach serwisowych jako coś tajnego – wyłącznie do użytku wewnętrznego działów serwisów. VENTIA, jako jeden z liderów rynku wychodzi z założenia, że im bardziej klient (Instalator) będzie świadomy central KOMFOVENT i tego co się z nimi dzieje w trakcie eksploatacji - tym lepiej. Dlatego doszliśmy do wniosku, że udostępnimy nie tylko opisy alarmów, ale także opiszemy dokładnie objawy alarmów, ich możliwe przyczyny i rozwiązania problemu. Dzięki temu Wykonawca sam – oszczędzając czas - może zdiagnozować co się dzieje u klienta końcowego i w znaczącej większości, opierając się na opisanych rozwiązaniach, usunąć problem.” - Tomasz Osuchowski, Kierownik Marketingu.

zdalne wsparcie

Udostępnienie dokumentów nic nie zmienia w realizacji serwisu i usługi „Zdalnego Wsparcia”. Jest ona dalej w pełni dostępna dla klientów. W jej ramach - bezpłatnie (TAKŻE PO OKRESIE GWARANCJI), pracownicy Działu Technicznego i Serwisu diagnozują zdalnie centrale wentylacyjne (po połączeniu z urządzeniem poprzez standardowo wbudowany webserver). Co ważne - od momentu szerszego wprowadzenia usługi Zdalnego Wsparcia odnotowaliśmy znaczne przyspieszenie realizacji zgłaszanych serwisów.


VENTIA to wyłączny dystrybutor central wentylacyjnych KOMFOVENT w Polsce. Firma zapewnia również kompleksową obsługę posprzedażową w tym pełen serwis.

więcej informacji