Firma VBW Engineering wprowadziła na rynek nowy typ osuszaczy powietrza BO-CK. Innowacyjność urządzenia zapewnia wykorzystanie w nim dodatkowego odzysku ciepła (rekuperatora) w linii powietrza regeneracyjnego. Znacznie wpływa to na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego całego urządzenia.

VBW Engineering z nowością w ofercie - Osuszacze powietrza typu BO-CK

Sorpcyjne osuszacze powietrza typu CK należące do typoszeregu central klimatyzacyjnych BO, przeznaczone są do instalacji wentylacyjnych w miejscach, gdzie jednym z najistotniejszych parametrów obróbki jest zachowanie suchego powietrza. Wymóg niskiej wilgotności względnej pojawia się w budynkach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, energetycznego lub w chłodnictwie. Zachowanie suchego powietrza w wielu przypadkach decyduje o jakości wyrobów, niezawodności czy też wydajności procesów produkcyjnych i pakowania.

Wspomniane osuszacze sorpcyjne zapewniają dużo większą skuteczność osuszania niż urządzenia oparte na procesach kondensacji. Urządzenie działa na zasadzie pochłaniania wilgoci przez specjalnie przygotowany rotor adsorpcyjny. Wilgoć zawartą w przepływającym powietrzu idealnie adsorbuje zawarty w nim silica gel. Nawet pełne nasycenie wilgocią nie wpływa na wydajność procesu, ze względu na to, że rotor nie jest wrażliwy na długie okresy postoju osuszacza.

Osuszacz typu BO-CK pracuje z dwoma strumieniami powietrza o różnej wielkości. Powietrze procesowe (większy strumień) osuszane jest podczas przejścia przez osuszacz, podczas gdy powietrze regeneracyjne (mniejszy strumień) wykorzystywane jest do odebrania zgromadzonej wilgoci i wyrzucenia jej poza osuszane pomieszczenie (tryb regeneracji rotora). Po przejściu przez rotor, osuszone powietrze wprowadzane jest do pomieszczenie bądź wykorzystywane w procesie produkcji (np. osuszanie). Powietrze regeneracyjne jest za to podgrzewane przez nagrzewnicę do temperatury zerwania wiązań van der Waalsa (60 - 110oC). 

 

Dowiedz się więcej