Właśnie dobiegły V Warsztaty zorganizowane przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Bydgoszczy. Spotkanie odbyło się w Hotelu Rubbens&Monet w Łysomicach k. Torunia. Można było w nim uczestniczyć w dniach 22-23 października br.

V Warsztaty Dobra Praktyka Eksploatacyjna Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych - zobacz co działo się w tym roku.

Podczas warsztatów poruszano wiele różnorodnych zagadnień związanych z instalacją chłodniczą.


Całe warsztaty oparte były o III bloki tematyczne.

• I blok tematyczny – zagadnienia eksploatacyjne, np.:
- „Błędy w projektach amoniakalnych instalacji chłodniczych będące przyczynami awarii”,
- „Brak nadzoru stałego, a bezobsługowość amoniakalnej instalacji chłodniczej”,
- „Obserwacje z eksploatacji amoniakalnych urządzeń chłodniczych okiem serwisanta –cz. 2
• II blok tematyczny – korzyści wynikające z wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, np.:
- „Optymalizacja stacji skraplaczy dla dużej maszynowni”,
- „Uszczelnienia wałów/ wirników sprężarek. Stosowane rozwiązania uszczelnień mechanicznych, przyczyny pojawiających się problemów, sposoby ich usuwania”,
- „Automatyzacja procesów odtajania gorącymi parami –różne rozwiązania, różne wymagania i ich konsekwencje”,
- Amoniakalne skraplacze natryskowo-wyparne –rozwiązania techniczne i włączenie do instalacji chłodniczej.
• III blok tematyczny –przestrzeganie standardów bezpieczeństwa, np.:
- „Wymagania dotyczące napraw i modernizacji urządzeń podlegających UDT eksploatowanych w amoniakalnych instalacjach chłodniczych”,
- „Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji chłodniczych w myśl zmieniających się przepisów” –kontynuacja.


Uczestnicy pierwszego dnia mieli okazję wysłuchać takich wykładów, jak:

 1. Wymagania dotyczące napraw i modernizacji urządzeń podlegających UDT, eksploatowanych w amoniakalnych instalacjach chłodniczych – Pan Leszek Lewandowski – Główny Specjalista Działu Urządzeń Ciśnieniowych UDT w Bydgoszczy
 2. Automatyzacja procesów odtajania gorącymi parami –różne rozwiązania, różne wymagania i konsekwencje – Pan Mikołaj Klenkiewicz – Koordynator ds. Chłodnictwa Przemysłowego w firmie Danfoss Poland
 3. Efektywne usuwanie powietrza, wody oraz oleju z amoniakalnych instalacji chłodniczych – Pan Piotr Weroński, Pan Robert Baliński –specjaliści z firmy Johnson Controls International
 4. Amoniakalne instalacje chłodnicze, porównania rozwiązań -Pan Arkadiusz Baczewski, Pan Maciej Piątkowski -specjaliści z firmy GEA Refrigeration Poland/GEA Refrigeration Technologies
 5. LVS, Function –Features-Pay back czyli LVS, Funkcja-Cechy-Zwrot kosztów  –Pan Hakan Ohlsson, Pan Tomasz Kwiatkowski - specjaliści z firmy John Bean Technologies
 6. Amoniakalne skraplacze natryskowo-wyparne, rozwiązania techniczne i włączenie do instalacji chłodniczej – Pan Robert Matera –Dyrektor Operacyjny z firmy MONTOSTAL
 7. Urządzenia amoniakalne ze skraplaczem powietrznym z bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku. Obsługa i eksploatacja – Pan Maciej Galiński – specjalista z firmy LNS
 8. Optymalizacja stacji skraplaczy dla dużej maszynowni – Pan Tadeusz Sum –Dyrektor ds. Technicznych w firmie KORAL Józef Koral


W drugim dniu uczestnicy brali udział w takich wykładach, jak:

 1. Dobra praktyka organizacyjno-techniczna zakładów posiadających instalacje amoniakalne –przygotowanie, postępowanie na wypadek wycieku, pożaru, wybuchu – Pan Zdzisław Wądołowski –starszy brygadier w stanie spoczynku
 2. Brak nadzoru stałego, a bezobsługowość amoniakalnych instalacji chłodniczych - Pan Mateusz Lisewski – kierownik utrzymania ruchu z wieloletnią praktyką w zamrażalniach owoców i warzyw
 3. Uszczelnianie wałów, wirników sprężarek. Stosowane rozwiązania uszczelnień – Pan Arkadiusz Krajka – Dyrektor Zakładu Maszyn Wirowych w firmie METALKO
 4. Błędy w projektach amoniakalnych instalacji chłodniczych będące przyczyną awarii:
  Uszkodzenie sprężarki oraz zakłócenia pracy układu chłodniczego - Pan Mirosław Jarentewicz –lider Maszynowni Chłodniczej w firmie FRoS Uszkodzenie rurociągu ssącego, wyciek amoniaku – Pan Wiesław Neumann –lider maszynowni chłodniczej w firmie RSP NOWOŚĆ
  Otwieranie się zaworów bezpieczeństwa na stacji zaworów przy wymienniku ciepła – Pan Wiesław Neumann – lider maszynowni chłodniczej w firmie RSP NOWOŚĆ
 5. System Antyoblodzeniowy w mroźni – Pan Adam Bartoszewicz –prekursor i popularyzator osuszania w Polsce z firmy RADWAN
 6. Obserwacje z eksploatacji amoniakalnych urządzeń chłodniczych okiem serwisanta –część 2 –Pan Tomasz Pellowski; Pan Hieronim Powązka –serwisanci z wieloletnią praktyką z firmy Zakład Usług Przemysłowych COLDEX


Tegoroczne wykłady zostały stworzone i zaproponowane z myślą o uczestnikach. Były one dosyć kontrowersyjne i prowadziły do burzliwych ale bardzo kreatywnych dyskusji. Część z nich stanie się na pewno inspiracją na kolejną edycję warsztatów. Jak zauważyć można na dołączonej galerii sala hotelu wypełniona była po brzegi. Świadczyć to może jedynie o rosnącej popularności organizowanego spotkania.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że wydarzeniu patronowali: Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców w Warszawie oraz przy udziale Uniwersytetu Technologiczn-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Oczywiście Redakcja wentylacja.com.pl także uczestniczyła w Warsztatach, choć chyba nie aż tak aktywnie jak uczestnicy, którzy aktywnie dyskutowali w debacie.

 

Zapoznaj się z aktualnym harmonogramem szkoleń
Galeria z V Warsztatów