Dowiedz się, jak prawidłowo używać centrali wentylacyjnej w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Firma VENTIA Sp. z o.o., generalny dystrybutor central wentylacyjnych KOMFOVENT w Polsce, w trosce o zdrowie klientów i użytkowników urządzeń, rekomenduje stosowanie przedstawionych na filmie i opisanych poniżej zaleceń dotyczących użytkowania i konserwacji central wentylacyjnych Komfovent w okresie pandemii.

intensywność wentylacji mechanicznej

Zwiększ intensywność wentylacji tak, aby wymiana powietrza odbywała się z większą częstotliwością.
 
Dzięki temu rozwiązaniu do pomieszczeń zostanie dostarczone świeże powietrze w większej ilości, a z pomieszczeń zostanie wyrzucona większa ilość cząstek wirusa.

nie wyłączaj centrali wentylacyjnej na noc

 Nie wyłączaj wentylacji, pod żadnym pozorem, na noc.
 
UWAGA! Zalecamy, aby intensywność wentylacji mechanicznej w nocy, w budynkach o przeznaczeniu publicznym, komercyjnym lub przemysłowym, była wyższa niż standardowo tj. minimum 50% wydatku dziennego.

ustaw centrale tak, aby stworzyć podciśnienie

 Niezależnie od rodzaju wymiennika, ustaw tak centralę, aby strumień powietrza wywiewanego był większy o 10-15% w stosunku do powietrza nawiewanego.
 
Zapobiega to przeciekom wewnętrznym urządzenia. Różnica ciśnień wytworzona w wyniku różnej prędkości obrotowej wentylatorów, zniweluje przedostawanie się cząstek ze strumienia powietrza wyciąganego z pomieszczeń do strumienia powietrza nawiewanego np. przez zużyte uszczelki lub nieszczelności w wymienniku ciepła.

zadbaj o czyste filtry

Zadbaj o czyste filtry.
 
Są one niezbędne dla prawidłowego oczyszczania powietrza. Standardowy materiał, z którego są wykonane nie zatrzymuje wszystkich cząstek wirusa SARS-CoV-2, ale nadal część z nich zostaje wyłapana i wyłączona z dalszego rozprzestrzeniania się. Zalecamy częstszą wymianę filtrów, szczególnie po stronie wywiewu z pomieszczeń. Filtrów nie należy odkurzać lub czyścić w inny sposób, należy je wymienić na nowe.

pamiętaj o regularnej konserwacji

Pamiętaj o regularnej konserwacji

W czasie pandemii, zwróć szczególną uwagę na regularne wykonywanie standardowych prac konserwacyjnych.

zadbaj o swoje zdrowie

Dbaj o swoje zdrowie.
 
W trakcie wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych w pierwszej kolejności zadbaj o swoje zdrowie. Używaj maseczki ochronnej, rękawiczek, zachowaj odpowiedni odstęp od klienta, stosuj się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

centrale wentylacyjne komfovent

Zaufaj ekspertom. Wymiennik obrotowy zapewnia korzystną wilgotność w pomieszczeniach.
 
Badania wskazują, że wilgotność względna w pomieszczeniach, wynosząca od 40 do 60%, jest nie tylko korzystna dla zmniejszonego przenoszenia wirusa, ale także wzmacnia odpowiedź immunologiczną na infekcję. Centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem ciepła, utrzymuje wilgotność powietrza na odpowiednim poziomie.

Tych kilka prostych rekomendacji, w sposób bezpośredni wpływa na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, publicznych, komercyjnych, jak również przemysłowych. Dla nas – Ventia - Zdrowie i bezpieczeństwo klientów, partnerów, użytkowników i pracowników, w obecnych czasach jest dla nas priorytetem i dokładamy wszelkich starań, żeby zminimalizować ewentualne zagrożenia.