HFD ( Hepa Filter Diffuser) to nowa nazwa typoszeregu nawiewników z filtrami absolutnymi firmy KLIMOR. Dla dotychczasowo dostępnych na rynku nawiewników ANF, KNF, NVF, NVRF, NVRSF wprowadzono nowe oznaczenia kodowe.

Uwaga! Nowe nazewnictwo ale jakość ta sama czyli KLIMOR wprowadza nowe nazwy dla typoszeregu nawiewników z filtrami absolutnymi.
nawiewniki

Nawiewniki z filtrami absolutnymi HFD produkowane są w sześciu wersjach płaszczyzny wypływu. Dodatkowo mogą być wykonane w czterech opcjach przyłączy instalacji powietrznych i w różnej technologii materiałowej, zależnej od typu urządzenia. Wszystkie nawiewniki z typoszeregu HFD posiadają króćce do podłączenia presostatów, opcjonalnie można zamontować krócieć do badania stężenia aerozolu testowego przed filtrem.
Dodatkowo dla przyłączy okrągłych jest możliwość podłączenia przepustnicy szczelnej.
 
Nawiewniki z filtrami absolutnymi HFD posiadają atest higieniczny o numerze Nr HK/B/0885/01/2014 wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

KLIMOR S.A., spółka należąca do Grupy Kapitałowej KLIMA- THERM, jest wiodącym producentem i dostawcą standardowych oraz wysoce specjalistycznych systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dedykowanych na rynek lądowy i morski.50 lat tradycji wspartej fachową wiedzą i bogatym doświadczeniem, pozwala firmie na stałe poszerzanie oferty o najnowsze rozwiązania, odzwierciedlające aktualne trendy w branży.

Nawiewniki oraz pozostałe produkty z gamy urządzeń w wykonaniach higienicznych oferowane przez firmę spełniają w najwyższym stopniu postawione wymagania funkcjonalne oraz są zaprojektowane zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w rozporządzeniach i w wytycznych.