110
115
74
107
109

Urządzenia wentylacyjne Ozzone - Patent na gorąco

Nowoczesne instalacje odciągowe i systemy wentylacyjne hal przemysłowych pozwalają na skuteczne odprowadzenie ciepła oraz na jego pełne zagospodarowanie. Badania dowodzą, że praca w wysokojakościowym powietrzu, pozbawionym zanieczyszczeń w postać par, gazów i pyłów sprzyja pracownikom, których wydajność wzrasta nawet o kilkanaście procent.

Urządzenia wentylacyjne Ozzone - Patent na gorąco

Dodatkowo, wpływa to na poprawę ich komfortu oraz bezpieczeństwo pracy. Brak możliwości zarządzania ilością i jakością powietrza z hal przemysłowych, generuje tylko niepotrzebne straty ciepła, które racjonalnie wykorzystane posłuży do ogrzania wody użytkowej oraz pomieszczeń technicznych.

Czy wiesz, że przy wykorzystaniu powietrza znad wtryskarki oraz odzysku ciepła z układu jej chłodzenia, w ciągu roku można zmniejszyć wydatki na energię grzewczą nawet o 50%?

Atutem montażu centralnych układów odciągowych jest możliwość pełnego zarządzania dystrybucją powietrza technologicznego. Pochodzące z procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych ciepło, może być wykorzystane do ogrzewania pomieszczeń technicznych oraz wody użytkowej. Zainstalowane nad każdą maszyną odciągi miejscowe, pozwalają na pełne usunięcie emitowanych zanieczyszczeń oraz odzysk ciepła, pochodzącego bezpośrednio ze źródeł ich emisji w trakcie trwania procesu technologicznego. Odzysk ciepła, dzięki zastosowaniu energooszczędnych instalacji, to zatem oszczędności finansowe w postaci mniejszych kosztów zużycia energii, niższe koszty eksploatacji oraz skrócenie czasu cyklu produkcyjnego, a w konsekwencji podwyższenie jego wydajności.

System wentylacyjny hal przemysłowych, wyposażony w odciągi miejscowe, jest konieczny szczególnie w przypadku braku zastosowania hermetyzacji urządzeń przetwórczych, gdzie podczas procesu następuje wydzielanie szkodliwych substancji. W przypadku formowania wtryskowego tworzyw istotną rolę odgrywają właśnie szkodliwe, lotne związki chemiczne oraz bardzo wysokie temperatury, dochodzące nawet do 300 °C. Największa ilość ciepła emitowana jest w momencie zmiany stanu skupienia tworzywa w cylindrze plastyfikującym wtryskarki.

Optymalnie dobrany i wykonany system wentylacji powinien uwzględniać takie czynniki jak: wielkość hali, jej wysokość, kubaturę, usytuowanie innych pomieszczeń względem hali, współistnienie instalacji wentylacyjnej z pozostałą infrastrukturą, a także okresową kontrolę sprawności i jakości funkcjonowania instalacji. Jednocześnie instalacje odciągowe powinny być ściśle podporządkowane przepisom ochrony przeciwpożarowej, a zatem w pełni współpracować z pozostałymi eksploatowanymi urządzeniami.

Realizacje Realizacje

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, instalacja systemów odciągowych zalecana jest wszędzie tam, gdzie w trakcie trwania procesu technologicznego następuje wydzielanie ciepła oraz substancji szkodliwych dla zdrowia. Zasady dotyczące projektowania, montażu oraz eksploatacji instalacji wentylacyjnych ściśle regulują krajowe oraz międzynarodowe zapisy prawne. Najważniejsze odnajdziemy w ustawach: Prawo budowlane, Prawo energetyczne, Ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska, Ustawie o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzeniach Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Najistotniejszą kwestią powyższych regulacji jest optymalizacja bezpieczeństwa pracy oraz racjonalne wykorzystywanie energii cieplnej.

Projektowanie systemów grzewczych, klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz wentylacyjnych, musi odpowiadać ogólnoprzyjętym standardom. Szczegółowe zasady wentylacji budynków określa norma PN-EN 15251, normalizująca europejskie przepisy. Jej wymagania uwzględniają jakość powietrza oraz warunki termiczne przyjęte w formie wymogów dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Niezbędne jest więc określenie szczegółowych wymagań odnoszących się do konkretnego przedsięwzięcia, a więc warunków panujących w pomieszczeniu, charakteru prowadzonej działalności oraz zachodzących tam procesów fizyko-chemicznych. Dopiero na ich podstawie możliwe jest określenie objętościowego strumienia powietrza wentylacyjnego jest wypadkową następujących zmiennych: powierzchni pomieszczenia, liczby przebywających tam osób oraz utrzymującego się w powietrzu stężenia dwutlenku węgla. Głównym celem zapisów Polskiej Normy jest poprawa komfortu pracowników oraz oszczędności wynikające z eksploatacji urządzeń, mogące korzystnie wpływać na ekologiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw.

Systemy Ozzone dedykowane do wtryskowni to profesjonalny projekt, montaż i doradztwo technologiczne. Proste i sprawdzone rozwiązania, produkowane w oparciu o certyfikat TUV potwierdzający klasę szczelności D instalacji wg normy PN-EN 1507:2007, gwarantują wysoką sprawność instalacji. Systemy chłodnictwa przemysłowego oraz odciągi przemysłowe Ozzone rekomenduje marka Plastigo.

Realizacja Realizacja Realizacje

Masz pytania dotyczące prezentowanych rozwiązań? Skontaktuj się z ekspertem Ozzone Piotrem Lechowskim: +48 696 477 838, p.lechowski@ozzone.pl lub wejdź na stronę www.ozzzone.pl .

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.