Film stanowi instrukcję od firmy URSA jak fachowo montować izolację z wełny szklanej w dachach skośnych.

URSA przedstawia film, w którym pokazuje jak prawidłowo zaizolować dach skośny.

Przygotowany materiał zwraca uwagę na najważniejsze etapy prac.

Film składa się z trzech części:

- ogólnej informacji o korzyściach wynikających z izolacji budynków oraz aktualnych regulacjach prawnych w Polsce
- prezentacji rekomendowanego przez firmę sposobu izolacji dachu skośnego
- podsumowanie stanowi prezentacji firmy wraz z ofertą produktową.