Raport zawiera specjalnie wskazania na obszary i wskaźniki, jakie mają znaczny wpływ na zrównoważony rozwój firmy.

URSA prezentuje pierwszy raport na temat zrównoważonego rozwoju
Jednym z aspektów poruszanych w publikacji jest wysiłek jaki został dokonany w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w naszych fabrykach. W ostatnich latach kilka inicjatyw wprowadzonych w miejscach pracy, doprowadziło do znacznego zmniejszenia się wypadków o prawie 80%. Na przykład fabryka URSA w Serpuchov (Rosja) pracowała godzin bez żadnego wypadku.

Kolejne kluczowe zagadnienie poruszone w raporcie odnosi się do wzrostu o 22% użycia materiałów przetworzonych w produkcji mineralnej wełny szklanej.

W ten sam sposób dokument odzwierciedla zobowiązanie firmy URSA dla opracowania bardziej wydajnych i zrównoważonych strategii, o czym świadczą projekty poprawy kompresji produktów, a tym samym zwiększenia wydajności zużycia opakowań.

Równolegle do aspektów dotyczących efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, w raporcie "Zrównoważony rozwój w pracy" kilka stron poświęconych zostało na omówienie działań podejmowanych na rzecz pracowników, a w szczególności tych zajmujących się rozwojem szans poprzez programy szkoleń i awansów wewnątrz firmy.


Raport “Zrównoważony rozwój w pracy” w wersji elektronicznej