Liderzy biznesu apelują do UE o wizję dla sektora budowlanego - URSA dołącza do kampanii EuroActive. Czołowe głosy europejskiego sektora budowlanego wezwały Komisję Europejską, by poczyniła dalsze kroki w celu poprawienia efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE, utrzymując, że byłoby to korzystne zarówno dla gospodarki, jak i klimatu.

URSA podpisuje list do Przewodniczącego Komisji Europejskiej

42 dyrektorów generalnych największych spółek z sektora budownictwa i materiałów budowlanych w Europie, w tym dyrektor generalny spółki URSA, Christian Michel, podpisało pismo skierowane do Komisji Europejskiej, wzywające Komisję do zaprezentowania „wizji” w przeglądzie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, zaplanowanym na jesień tego roku. 

W piśmie skierowanym do Przewodniczącego Komisji, Jean-Claude Junckera  i Wiceprzewodniczącego, Fransa Timmermansa, autorzy zwracają uwagę na to, że cel UE, jakim są zasoby budowlane o „niemal zerowym zużyciu energii” w 2050 roku, nie może zostać zrealizowany bez „wysokiego poziomu zaangażowania politycznego”. Według sygnatariuszy, sektor budowlany i renowacyjny zyskałby wówczas pewność niezbędną do zwiększenia inwestycji, a UE znalazłaby się na dobrej drodze do realizacji założonych celów klimatycznych. 

My, przedstawiciele największych europejskich spółek z sektora budowlanego traktujemy zbliżający się przegląd dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED)  jako wyjątkową okazję dla Unii Europejskiej do podjęcia istotnych działań dotyczących najważniejszych spraw: miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym skierowaniu gospodarki na właściwy tor w celu osiągnięcia porozumienia paryskiego” – oznajmili liderzy biznesu. 

Europejskie zasoby budowlane starzeją się i są bardzo nieefektywne. Odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% emisji dwutlenku węgla w Unii.Dla porównania, nowy budynek jest co najmniej pięć razy bardziej energooszczędny niż stary. Jednak, według Komisji, 35% zasobów budowlanych UE ma powyżej 50 lat, a 90% budynków wciąż będzie stało w 2050 roku. 

W swoim wkładzie do porozumienia paryskiego, Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji CO2 o 40% do roku 2030, w porównaniu z poziomem z roku 1990, a także do całkowitego zaprzestania emisji dwutlenku węgla do roku 2050. Poprawa efektywności energetycznej budynków w Europie jest więc niezbędna, jeśli UE ma ten cel zrealizować. 

Komisja Europejska szacuje, że powszechna renowacja efektywności energetycznej mogłaby zredukować całkowite zużycie energii w Unii nawet o 6% i zredukować emisję CO2 o 5%. 

URSA zgadza się z Euroactiv w tym, że w ramach obowiązującej dyrektywy EPBD, wszystkie nowe budynki powinny osiągnąć poziom niemal zerowego zużycia energii do końca 2020 roku. Aby to zrealizować, kraje UE muszą przyjąć minimalne standardy wydajności energetycznej dla wszystkich budynków nowych i modernizowanych oraz elementów wymiennych, takich jak dachy, systemy grzewcze i chłodzące oraz ściany. 

Dyrektywa EED zobowiązuje rządy do nabywania wyłącznie wysoce energooszczędnych budynków oraz do informowania o krajowych wskaźnikach renowacji budynków.Dostępne dane wykazują wskaźnik renowacji budynków w UE na poziomie zaledwie 1%. Ale prawdziwa wartość może być jeszcze niższa, ponieważ w chwili obecnej nie ma konsensusu ani wspólnych norm dotyczących tego, na czym powinna polegać renowacja. 

Według sygnatariuszy, silniejsze przywództwo ze strony UE przyczyniłoby się do pobudzenia inwestycji w sektorze renowacji efektywności energetycznej. Jak dodają sami zainteresowani, ponieważ 90% podmiotów w branży budowlanej stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, miałoby to również pozytywny wpływ na europejską gospodarkę. 

 

Zapoznaj się z treścią listu


Komentarze

  • I nikt nie może powiedzieć że myślimy tylko o sobie ...

    To miłe widzieć że tak wielu producentów wełny przejmuje się ekologią a fakt iż pewnie zaraz po wprowadzeniu dyrektywy podniosą ceny na wełnę o 30% nie powinien stawiać ich w złym świetle.

    "Unia rządzi, Unia radzi, Unia nigdy was nie zdradzi - panowie prezesi :)"