Wentylacja decentralna od BLAUBERG.

Wciąż najbardziej popularnym sposobem na zapewnienie wymiany powietrza w pomieszczeniach jest stosowanie wentylacji grawitacyjnej, której skuteczność działania uzależniona jest od szeregu czynników, przede wszystkim warunków atmosferycznych oraz parametrów geometrycznych komina (jego przekrój i wysokość). Dodatkowo szczelna stolarka okienna nie pozwala na swobodny napływ powietrza, a niekontrolowana wentylacja poprzez otwieranie okien nie jest rozwiązaniem ekonomicznym ze względu na duże straty ciepła. Najnowszym trendem w dziedzinie wymiany powietrza w pomieszczeniach jest wentylacja decentralna. Pozwala na zastosowanie skutecznej rekuperacji bez konieczności budowania sieci kanałów rozprowadzających powietrze oraz bez konieczności przeznaczenia cennej przestrzeni na centralę wentylacyjną. 

Vento Expert A50-1 S10 W V.2

 

Jednostki decentralne, których sercem jest ceramiczny wymiennik ciepła, montowane są na zewnętrznych ścianach budynków w układach jednorurowych. Aby zapewnić stałą wymianę powietrza w całym budynku, należy pamiętać o montażu urządzeń w każdym pomieszczeniu, które ma brać udział w wymianie powietrza. W systemie jednorurowym cykliczna praca jednostek wyposażonych w rewersyjne wentylatory pozwala zachować ciągłą wymianę powietrza w danym pomieszczeniu. Możliwość skomunikowania kilku jednostek pozwala na utrzymania ruchu powietrza pomiędzy wentylowanymi pomieszczeniami. Jednostki pracują symultanicznie - jedno urządzenie w trybie nawiewu, drugie skomunikowane urządzenie działa w trybie wywiewu. Po określonym czasie następuje zmiana cyklu i odwrócenie kierunku przepływu powietrza. Dzięki wykorzystaniu kilku połączonych jednostek, zwiększamy również krotność wymian powietrza w budynku.

Większe jednostki dwururowe, w których odzysk ciepła zachodzi w wymiennikach przeciwprądowych, pozwalają na stałą wymianę powietrza w lokalu. Dzięki możliwości wysterowania każdej zastosowanej jednostki jesteśmy w stanie dostosować parametry powietrza w poszczególnych pomieszczeniach w zależności od potrzeb użytkownika.

Freshbox 100 WiFi

 

Rosnąca świadomość użytkowników odnośnie jakości powietrza sprawia, że coraz więcej osób chce zadbać nie tylko o napływ świeżego powietrza, ale również jego filtrację. Zastosowanie w urządzeniach firmy BLAUBERG filtrów klasy EU4, EU7, F8, węglowego lub HEPA, daje możliwość skutecznego oczyszczania powietrza, również z pyłów PM 2.5 czy smogu.

W trosce o zadowolenie klienta oraz jak najwyższą jakość produktów Politechnika Poznańska prowadzi badania nad urządzeniami BLAUBERG serii Vento, Vento DUO, Freshbox oraz CIVIC. Doświadczenia wykonywane są w specjalnej komorze testowej, a do oceny efektywności pracy urządzeń stosuje się dym wskaźnikowy oraz pomiary stężenia dwutlenku węgla. Prowadzone są również badania mające na celu ocenę możliwości mieszania się strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego w kontekście bezpieczeństwa higienicznego oferowanych urządzeń. Badania zostały zainspirowane wymaganiami Warunków Technicznych odnośnie lokalizacji czerpni i wyrzutni w systemach wentylacyjnych. Mamy nadzieję, że wyniki rozwieją wszelkie wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa stosowania urządzeń firmy Blauberg i potwierdzą możliwość zastosowania wobec nich odstępstwa od wymagań prawnych. O wynikach badań będziemy informować w kolejnych artykułach.

 

Dowiedz się więcej