Air Products nalezy do największych dostawców gazów technicznych na terenie naszego kraju. Jego ponad 70letnie doświadczenie sprawiło, że opracowywane są najbardziej innowacyjne rozwiązania dla klientów nie tylko z sektora energetycznego, ale także sektora ochrony środowiska, Dzięki takim działaniom firma Air Products została doceniona przez Thomson Reuters oraz Forbes. W rezultacie Air Products znalazło się na liście rankingowej najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na świecie.

Thomson Reuters i Forbes opracowali ranking najbardziej innowacyjnych firm na świecie, w którym znalazła się firma Air Products.
W ostatnim czasie firma Air Products zadebiutowała na Liście 100 Najbardziej Innowacyjnych Firm na Świecie w 2013 roku (Thomson Reuters’ 2013 Top 100 Global Innovators) opracowanej przez firmę Thomson Reuters dostarczającą m.in. usługi z zakresu własności intelektualnej (Thomson Reuters Intellectual Property Solutions). Ten zainicjowany w 2011 roku projekt wyróżnia 100 przedsiębiorstw i instytucji na świecie, które w swojej działalności stawiają na innowacyjność, czego dowodem jest ilość uzyskanych przez nie prawnie zastrzeżonych patentów. Ranking uwzględnia następujące kryteria: ilość wszystkich uzyskanych patentów, ilość uzyskanych patentów vs ilość zgłoszeń patentowych, dostępność innowacyjnych rozwiązań na świecie oraz potwierdzenie znaczenia patentu w oparciu o ilość publikacji na jego temat. Air Products jest jedyną firmą z sektora gazów technicznych, która została wyróżniona na prestiżowej liście Thomson Reuters.

Magazyn biznesowy Forbes także wyróżnił firmę Air Products na swojej Liście Najbardziej Innowacyjnych Przedsiębiorstw na Świecie w 2013 roku (The World’s Most Innovative Companies). Lista magazynu Forbes powstaje w oparciu o opinie inwestorów, którzy wskazują uznane przez nich za innowacyjne firmy oraz typują przedsiębiorstwa, które będą innowacyjne w przyszłości, na podstawie opracowanych przez Forbes wskaźników innowacyjności. Air Products figuruje na liście magazynu Forbes od czasu jej pierwszej publikacji w 2011 roku.

„Innowacyjność leży u podstaw działalności Air Products od czasu jej założenia przez Leonarda Poola w 1940 roku. W tamtym czasie Air Products wprowadziła innowacyjną wówczas koncepcję produkcji i sprzedaży gazów technicznych na miejscu u klienta. Pracownicy Air Products zawsze dogłębnie analizują potrzeby i wyzwania naszych klientów, aby następnie opracowywać i rozwijać innowacyjne rozwiązania. Pozwalają one obsługiwanym przez nas klientom zwiększać produktywność, podnosić jakość oferowanych produktów, zmniejszać zużycie energii oraz działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju” – powiedział John E. McGlade, prezes i dyrektor generalny Air Products.

Działalność badawczo-rozwojowa jest kluczowa dla innowacyjności firmy Air Products. Aby przyspieszyć tempo opracowywania innowacji, Air Products uczestniczy w licznych projektach badawczych z partnerami z wielu branż przemysłu, agend rządowych oraz uczelni wyższych. Dzięki tej współpracy firma ma dostęp do najlepszych ekspertów i wiodących technologii. Specjaliści Air Products opracowują i rozwijają pomysły, które wspierają klientów firmy i użytkowników końcowych oraz przyczyniają się do rozwoju całej branży gazów technicznych.

Wybrane innowacyjne rozwiązania opracowane i wprowadzone na rynek
przez Air Products w ciągu ponad 70 lat działalności firmy:* Ciekły wodór – W 1957 roku firma Air Products opracowała nowy napęd rakietowy dla Amerykańskich Sił Powietrznych oraz dla NASA.

* Opracowany przez Air Products w latach sześćdziesiątych proces odzyskiwania helu z gazu ziemnego wraz z procesem skraplania oraz kompresji gazu ziemnego za pomocą wymiennika cieplnego.

* Technologie i paliwo wodorowe – Air Products jest światowym liderem w rozwoju infrastruktury związanej z paliwem wodorowym oraz największym na świecie dostawcą wodoru do ogniw paliwowych, zaopatrując w wodór ponad 130 stacji w 19 krajach. Air Products przewodzi konsorcjum firm, które w ciągu trzech lat, w ramach projektu London Hydrogen Network Expansion, zbuduje pierwszy w Wielkiej Brytanii zintegrowany system transportu z wykorzystaniem najnowocześniejszych 700-barowych stacji paliwa wodorowego.

* Elektrownia w Tees Valley produkująca energię ze źródeł odnawialnych będzie pierwszą z serii elektrowni produkujących energię z odpadów komunalnych nie podlegających recyklingowi, które Air Products chce uruchomić w Wielkiej Brytanii w nadchodzących latach. Instalacja zostanie oddana do użytku w 2014 roku i będzie wytwarzać 49 megawatów energii pochodzących z około 300 000 ton odpadów komunalnych. Energia zasili nawet 50 000 domów w północno-wschodniej Anglii. W przyszłości elektrownia będzie też produkować odnawialny wodór zasilający ogniwa paliwowe służące do napędzania pojazdów transportu miejskiego.

* Ciekły azot – Air Products pod marką Freshline® stworzył i wprowadził na rynek innowacyjne systemy do chłodzenia i zamrażania żywności z wykorzystaniem ciekłego azotu. Najnowsze innowacje Air Products z serii Freshline® obejmują tunele zamrażalnicze MP, QS i TRS.

* Innowacyjny przewodnik ułatwiający wybór mieszanin gazowych – opracowany przez Air Products dla producentów żywności pakowanej z wykorzystaniem atmosfery modyfikowanej (MAP).

* System monitorowania butli RFID – opracowany przez Air Products do monitorowania butli z gazami wykorzystywanymi w przemyśle spożywczym oraz w branży medycznej i farmaceutycznej. Zalety systemu to wzrost wydajności oraz bardziej precyzyjny transfer danych.

->>Gama butli Integra® oraz technologia BIP® – opracowane, opatentowane i wprowadzone przez Air Products na rynek na początku lat 2000. Są to najpopularniejsze rozwiązania dla użytkowników gazów sprężonych w różnych gałęziach przemysłu, od metalurgii po analizy laboratoryjne. Butle Integra® są o połowę mniejsze od tradycyjnych butli z gazem używanych w przemyśle, posiadają wbudowany zawór bezpieczeństwa oraz liczne dodatkowe zabezpieczenia. Natomiast unikalna gama butli BIP® jest optymalnym rozwiązaniem w zastosowaniach laboratoryjnych, gdzie wymagane są gazy ultra czyste.

* Innowacyjny system kondensacji kriogenicznej – opracowany przez Air Products we wczesnych latach dziewięćdziesiątych. Pozwala odzyskiwać związki zanieczyszczające środowisko ze starych lodówek i zamrażarek. W tym czasie firma opracowała również technologię PolarSnow® służącą do produkcji realistycznie wyglądającego śniegu. Jest on wykorzystywany przez przemysł rekreacyjny oraz podczas różnorodnych testów.

* Technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) – w 2010 roku system wychwytywania, oczyszczania i kompresji dwutlenku węgla autorstwa Air Products został uruchomiony w placówce rozwojowo-badawczej Schwarze Pumpe w Niemczech należącej do firmy Vattenfall AB. Jest to pierwsza na świecie pilotażowa instalacja służąca do spalania tlenowego CO2.

* Rozwiązania Halia – innowacyjne rozwiązania dla przemysłu oczyszczania ścieków i dostarczania wody pitnej. Wspomagają przyjazne dla środowiska, efektywne kosztowo procesy uzdatnia wody i podnoszą jej jakość. Rozwiązania Halia™ wykorzystywane są także m.in. do napowietrzania upraw wodnych, zarządzania warstwami wodonośnymi i ich odtwarzania oraz natleniania wód powierzchniowych.