Miernik testo 315-3 równocześnie dokonuje pomiaru CO i CO2 w otoczeniu zgodnie z normą PN-EN 50543.

Testo: miernik testo 315-3 do pomiaru CO i CO2.
Może zostać również wyposażony w dodatkową sondę temperatury i wilgotności, dzięki czemu staje się idealnym narzędziem umożliwiającym określenie jakości powietrza w pomieszczeniach.Dzięki bardzo dokładnemu sensorowi elektrochemicznemu do pomiaru stężenia CO oraz odpornemu na przekroczenia sensorowi CO2 na podczerwień, miernik testo 315-3 stanowi jedno z najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych. Jest idealnie chroniony przed wpływami zewnętrznymi dzięki solidnej budowie i opcjonalnemu futerałowi TopSafe. Podczas pomiaru, alarm wizualny i dźwiękowy niezwłocznie powiadamia o przekroczeniu regulowanych wartości granicznych. Dzięki bezprzewodowemu transferowi danych przez moduł IrDA lub Bluetooth można przesyłać wyniki pomiaru bezpośrednio do analizatora spalin testo 330 lub je po prostu wydrukować. Funkcja automatycznego wyłączania oraz litowy akumulator polimerowy zapewniają, że dzięki długiemu czasowi pracy urządzenie może być używane ciągle, bez niepotrzebnego zużywania energii.
Miernik 315-3

--------------------------------------

Czy wiesz dlaczego warto mierzyć równocześnie CO i CO2?

Systemy grzewcze regulowane są w taki sposób, aby ograniczyć do bezwzględnego minimum poziom CO w spalinach. Związane jest to zarówno ze sprawnością spalania, jak i kwestią bezpieczeństwa oraz ochroną środowiska.

Czasami kocioł jest wyregulowany w taki sposób, że w wydostających się z niego spalinach znajdują się śladowe ilości CO (rzędu kilku ppm). Pomiar tylko jednego parametru (CO), może niejednokrotnie nieprawidłowo wykazać, że spaliny nie wydostają się do pomieszczenia. Dlatego warto zmierzyć również poziom CO2, którego zawartość w spalinach może być wysoka, a ulatnianie się spalin do pomieszczenia zdecydowanie zwiększy stężenie tego gazu w powietrzu.

Reasumując, nie ważne jak kocioł będzie wyregulowany,  w spalinach zawsze będzie znajdowało się CO2 (rzędu kilku, do nawet kilkunastu %). W wyniku tego spaliny wydobywające się do pomieszczenia znacząco podniosą poziom CO2 w powietrzu. Dlatego zalecane jest mierzenie równocześnie CO i CO2, aby mieć pod kontrolą warunki panujące w pomieszczeniach.