Bogaty w cenne informacje majowy numer „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej” o aktualnych pracach i osiągnięciach pracowników Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, jest jego cenną wizytówką wzbogaconą fotografiami.

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna o 65-leciu Wydziału Mechanicznego PG
TCHiK 05/2010Najnowszy numer „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej” (05/2010), to zeszyt szczególny, bowiem poświęcony 65-tej rocznicy powołania, a jednocześnie aktywnej działalności Wydziału Mechanicznego na Politechnice Gdańskiej. W tym okresie podlegał on wielu zmianom natury organizacyjnej i obecnie tworzy go jedenaście katedr, które prezentują swoją historię i wspominają tworzących ją ludzi, znakomitych organizatorów, naukowców, a przede wszystkim nauczycieli akademickich kolejnych pokoleń inżynierów różnych specjalności z obszaru mechaniki i budowy maszyn.

W opublikowanych materiałach znajdujemy jednak przede wszystkim aktualne informacje o poszczególnych zespołach, udokumentowane licznymi osiągnięciami naukowymi, ale również i dydaktycznymi. Prowadzone przez pracowników Wydziału prace badawcze reprezentują wysoki poziom merytoryczny, a wyniki wielu z nich znajdują uznanie w skali międzynarodowej, a co najważniejsze są one skutecznie wdrażane do praktyki.

Zawartość tego, już 171-go zeszytu TCHiK stanowi ciekawą lekturę nie tylko dla pracowników Wydziału Mechanicznego, ale również obecnych, a także byłych jego studentów.

(Ze wstępu dr inż. Zenona Boncy do nr 05/2010 TCHiK)


W NUMERZE 5(171)/2010
183 Artykuł wstępny: 65-lat Wydziału Mechanicznego na Politechnice Gdańskiej

184 Jan Stąsiek: Słowo wstępne dziekana Wydziału Mechanicznego A.D. 2010

186 Janusz T. Cieśliński: Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w KEiAP

190 Andrzej Balawender, Leszek Osiecki: Katedra Hydrauliki i Pneumatyki w okresie 2005 - 10

194 Andrzej Zieliński: Katedra Inżynierii Materiałowej 2000 - 2010

197 Marek Łubniewski, Antoni Neyman, Michał Wasilczuk: Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn w latach 2005 - 2010

202 M. Banaszek, R. Biernacki, P. Flaszyński, J. Iwan, R. Puzyrewski, J. Szantyr, K. Tesch, K. Żochowski: Katedra Maszyn Wirnikowych i Mechaniki Płynów w latach 2005 - 2010

207 Edmund Wittbrodt, Stefan Sawiak: Zarys historii Katedry Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów 1945 - 2010

213 Ryszard Woźniak, Stanisław Taryma: Z historii Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych 2005 - 2010

217 Andrzej Balcerski, Sławomir Makowski: Katedra Silników Spalinowych i Sprężarek

221 Dariusz Mikielewicz, Jan Stąsiek, Zenon Bonca: Katedra Techniki Cieplnej 1945 - 2010

228 Adam Barylski: Z działalności Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Gdańskiej w latach 2005 - 2010

233 Tadeusz Piątkowski, Jerzy Łabanowski: Z historii najnowszej Katedry Technologii Maszyn i Spawalnictwa Politechniki Gdańskiej

INORMACJE OGÓLNE
238 Józef KISIELNICKI: Mostro Convegno

GDZIE I JAK
242 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach.>>Więcej o "Technice Chłodniczej i Klimatyzacyjnej"

Źródło: ''