Technika chłodnicza
Autorzy: Dariusz Butrymowicz, Piotr Baj, Kamil Śmierciew
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2014
Jest to nowoczesny poradnik obejmujący podstawowe zagadnienia techniki chłodniczej - istotne ze względu na certyfikację zgodną z obecnym stanem prawnym w tej dziedzinie techniki w Europie. Zawiera także wiele zagadnień uzupełniających, przedstawiających nowe rozwiązania wynikające w dużej mierze z aktualnych wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej.

Celem niniejszej książki jest prezentacja zagadnień niezbędnych z punktu widzenia spełnienia wymogów regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska, a w tym przede wszystkim – związanych z ograniczeniem emisji tzw. F-gazów do atmosfery. Pomocny będzie szczególnie dla osób przystępujących do egzaminu F-fazowego, którego zdanie uprawnia do uzyskania odpowiedniego certyfikatu kwalifikacji, wymaganego przez obowiązujące Rozporządzenie [WE] nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.

Poradnik składa się z trzech części:
* część A zawiera niezbędne wiadomości z zakresu termodynamiki oraz budowy i funkcjonowania urządzeń chłodniczych,
* część B jest poświęcona obowiązującym regulacjom prawnym dotyczącym stosowania substancji kontrolowanych oraz F-gazów,
* część C zawiera tabele i wykresy właściwości termodynamicznych czynników chłodniczych najczęściej spotykanych na rynku.


Źródło: PWN