Firma Ventia Sp. z o.o. – przedstawiciel na Polskę marki Komfovent, Stavoklima i HAVACO - ma przyjemność zaprosić na szkolenie techniczne, które odbędzie się w Kielcach.

Szkolenie techniczne od firmy VENTIA już 16 kwietnia w Kielcach.
szkolenie


Program szkolenia:


09:30 – 11:00 Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne KOMFOVENT. Prezentacja produktu, zasady doboru, programy doborowe oraz przewaga nad konkurencją central KOMFOVENT.

11:00 – 12:00 Omówienie zagadnień automatyki central z typoszeregów Komfovent Domekt, Komfovent Kompakt i Komfovent Verso. Porównanie automatyk central wentylacyjnych oraz omówienie ich zastosowania.

12:00 – 13:00 Przerwa obiadowa.

13:00 – 15:00 Prezentacja produktów Stavoklima i Havaco. Najnowsze rozwiązania technologiczne - zgodność z normą ERP2015. Zasady doboru, przewaga nad konkurencją, programy doboru urządzeń.

15:00 Zakończenie.


Miejsce szkolenia:


Centrum Biznesu – Hotel Kongresowy
Al. Solidarności 34, 25-323 KielceZasady udziału:


Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalnie 2 osoby z każdej firmy. Uczestnicy seminarium otrzymują komplet materiałów technicznych oraz programy doboru na temat prezentowanych produktów marki KOMFOVENT, HAVACO oraz STAVOKLIMA. Zgłoszenia udziału, wraz z danymi uczestników (imię i nazwisko, firma, telefon kontaktowy, miejsce szkolenia) proszę przesyłać najpóźniej do dnia 11.04.2014 na adres:

Grzegorz Małkiewicz
Kierownik Regionu (lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie)
tel. 501 141 018
grzegorz.malkiewicz@ventia.pl

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Loga

Źródło: ''