Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie.

Systherm realizuje dotację UE
W związku z przyznanym w 2010 roku dofinansowaniem firma Systherm rozpoczyna realizację zadań wynikających z założeń projektu:

Wzrost innowacyjności szkoleń poprzez zakup
nowoczesnego wyposażenia i sprzętu do celów dydaktycznych,
zajęć praktycznych i egzaminów kwalifikacyjnych.

Priorytet I: Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Schemat I: Projekt inwestycyjny

Celem projektu "Wzrost innowacyjności szkoleń poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia i sprzętu
do celów dydaktycznych, zajęć praktycznych i egzaminów kwalifikacyjnych" jest zaspokojenie potrzeb profesjonalnego przeszkolenia kadr w odpowiednio do tego przygotowanych salach szkoleniowych - wykładowych i zajęć praktycznych.


W tym celu Systherm wyposażyć swoje Centrum Szkoleń i Certyfikacji w profesjonalny sprzęt, m.in:

1. Komorę chłodniczo-badawczą z symulacją obciążenia cieplnego zasilaną agregatem skraplającym, chłodzonym powietrzem
2. Pompę ciepła.
3. Stanowisko do odzysku czynników chłodniczych z instalacji.
4. Stanowisko do montażu i serwisowania klimatyzatora w wersji niskotemperaturowej.
5. Dwustopniowy układ chłodniczy.
6. Kaskadowy układ chłodniczy.
7. Centralę klimatyzacyjno-nawiewno-wywiewną z aktywną makietą instalacji chłodniczo - klimatyzacyjnej.
8. Stanowisko do montażu instalacji chłodniczych.
Źródło: Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.