110
111
68
109
107
74

Systemy wentylacyjne z centralami Ekozefir

Rozbudowa możliwości systemów wentylacyjnych z centralami wentylacyjnymi Ekozefir w oparciu o zalecane komponenty opcjonalne produkcji Ekoklimax-Projekt i firm zewnętrznych. Część I

${sh.slug(row.companyName)}

Często zdarza się, że projektując instalację wentylacji skupiamy się głównie na optymalnej realizacji najważniejszych zadań, postawionych przed nami przez inwestora. Rozpatrując przy tym celowość zastosowania rozlicznych komponentów opcjonalnych, wiele z nich na pierwszy rzut oka zdaje się mało przydatnymi, a do tego niepotrzebnie komplikującymi i podrażającymi instalację.

Tymczasem okazuje się, że dokładniejsze rozpoznanie ich możliwości funkcjonalnych i zalet inspiruje pomysły owocujące znacznym polepszeniem standardu i parametrów projektowanej wentylacji.

EkozefirProducenci urządzeń wentylacyjnych, w tym również Ekoklimax-Projekt - producent nowoczesnych central „Ekozefir”, układając swą strategię techniczno-handlową, kompletują standardowe urządzenia w sposób zapewniający optymalną realizację najczęściej wymaganych funkcjonalności w rozsądnej cenie. Podejście takie z jednej strony chroni klienta przed płaceniem za składniki zupełnie mu nieprzydatne, z drugiej jednak skutkuje przesunięciem niektórych funkcji w obszar komponentów opcjonalnych i to bynajmniej nie z powodu ograniczonych możliwości technicznych lecz dla lepszego dopasowania oferty do różniących się potrzeb poszczególnych klientów.
Chcemy w tym miejscu zachęcić do zapoznania się z możliwościami funkcjonalnymi komponentów opcjonalnych do central „Ekozefir” oraz pomóc w optymalnym zintegrowaniu ich z projektowanymi instalacjami.

Ze względu na mnogość i obszerność zagadnień tego tematu opis podzielimy na kilka części. W pierwszej zajmiemy się regulatorami stałego wydatku, stałego ciśnienia i trójnikami wyboru czerpni oraz wyboru obejścia rekuperatora.

1. Regulatory stałego wydatku/ciśnienia

Sprzętowo są to te same regulatory, jednak działają inaczej w zależności od sposobu podłączenia wężyków przetwornika ciśnienia. W przypadku podłączenia wężyków do krócica (lub króćców - dla uśrednienia pomiaru) na dyszy wlotowej wentylatora oraz w komorze ssącej przed dyszą, mamy tryb utrzymania stałego wydatku. W centralach „ Ekozefir” stosowany jest komplet regulatora oraz wentylatora EC produkcji ebm-papst. Znając stałą k dla dyszy możemy określić przepływ przez wentylator w m3/h.
Utrzymanie wydatku lub ciśnienia odbywa się poprzez zmianę obrotów wentylatorów, co dzięki ELEKTORNICZNEJ KOMUTACJI maksymalnie ogranicza zużycie energii elektrycznej do poziomu nieosiągalnego nawet przez falowniki.
Ten tryb znakomicie spisuje się wtedy, gdy chcemy zachować przepływ powietrza na zadanym poziomie, bez zmian spowodowanych, np. zmianami oporów brudzących się filtrów, czy szroniących się wymienników odzysku ciepła, szczególnie wtedy, gdy zmiany te przebiegając inaczej dla nawiewu i wywiewu zakłóciłyby utrzymanie wymaganej różnicy ciśnień w obiekcie, np. nadciśnienia w pomieszczeniu czystym lub podciśnienia w pomieszczeniu z toksycznymi wyziewami.
Podłączając wężyki w inny sposób, tzn. jeden do kanału wentylacyjnego nawiewnego lub wywiewnego, a drugi pozostawiając w ciśnieniu otoczenia uzyskamy tryb utrzymywania stałego ciśnienia. Tutaj również ciśnienie utrzymywane jest poprzez zmianę obrotów wentylatorów EC modulowanych sygnałem sterującego 0-10V.
Tryb ten świetnie sprawdza się w przypadku instalacji obsługującej wiele pomieszczeń, w której przepływy na odgałęzieniach regulowane są w sposób niezależny, uniemożliwiając przez to określenie łącznego strumienia powietrza, np. autonomicznymi regulatorami pomieszczeniowymi lub ręcznie.
Utrzymując stałe ciśnienie w kanale głównym eliminujemy nieekonomiczną pracę centrali na wysokich obrotach przy zamkniętych przepustnicach oraz utrzymujemy stały potencjał przepływu na każdym odgałęzieniu niezależnie od położenia przepustnic na pozostałych odgałęzieniach.
W tym kontekście utrzymanie stałego ciśnienia w kanale głównym jest w istocie utrzymaniem potencjalnie stałego wydatku na odgałęzieniach. Jedyny warunek to zapewnienie niewielkich strat ciśnienia w kanale głównym pomiędzy odgałęzieniami dzięki odpowiednio krótkim odcinkom o odpowiednio dużym przekroju.
Określenie stały wydatek lub ciśnienie może być mylące, ponieważ nie chodzi tu o utrzymanie zawsze tego samego „jedynie słusznego” stanu, bez możliwości regulacji lecz utrzymywanie zadawanych nadrzędnie wartości niezależnie od zmieniających się warunków zewnętrznych.
Wydajności przeznaczone do utrzymywania zadawane są sterownikami „Ekozefir” STANDARD lub DIGITAL, bądź też potencjometrami; jednym (płynnie) lub wieloma z przełączaniem (wielobiegowo).
Wykorzystując wbudowany w sterownik DIGITAL programator czasowy można zaprogramować różne poziomy utrzymywanej wydajności bądź ciśnienia, zarówno w cyklu dobowym jak i tygodniowym.

2. Trójnik wyboru czerpni/trójnik by-pas

Trójnik wyboru wyposażony jest w przepustnice napędzane siłownikiem elektrycznym i zaizolowany termicznie.
Przełączaniem odgałęzień steruje automatycznie sterownik Ekozefir DIGITAL w trzech trybach.
W zależności od potrzeb i konfiguracji systemu wybierany jest: tryb wyboru czerpni, tryb wyboru obejścia rekuperatora lub też oba tryby jednocześnie (przy dwóch trójnikach).
Mierząc różnicę między temperaturą zadaną i regulowaną (nawiewu lub pomieszczenia), sterowanie rozpoznaje, czy dostosowane powietrze trzeba podgrzewać, czy chłodzić i zgodnie z tym przełącza czerpnie oraz rekuperator z by-pasem tak, aby wybrać cieplejsze źródło w razie potrzeby grzania lub
zimniejsze w celu schłodzenia.
Wybór czerpni najczęściej stosuje się w przypadku instalacji z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), ale to nie jedyna możliwość. Można wykorzystać tą funkcję nawet wtedy, gdy z jakiegoś powodu nie da się zainstalować GWC. W takim przypadku wybieramy, np. między czerpnią zlokalizowaną na rozgrzewającej się od słońca ścianie południowej, a zacienioną czerpnią od strony północnej lub między czerpaniem powietrza przez kolektor słoneczny lub ogród zimowy, a zwykłą czerpnią, słowem wszędzie tam, gdzie możemy wyodrębnić źródła poboru powietrza różniące się istotnie temperaturą.

Wybór rekuperator – obejście pozwala dozować odzysk ciepła.
Realizacja tej funkcji poprzez trójnik wyboru umożliwia wykorzystanie jej w urządzeniach, w których ze względów konstrukcyjnych nie przewidziano by-pasów w ich wnętrzu, np.centrala Ekozefir serii EKE lub MINI-MAX. W przypadku braku konieczności sterowania obejściem można wykorzystać dwa trójniki do wyboru jednej z aż czterech czerpni. Może się to przydać w instalacjach, gdzie wykorzystywane jest darmowe ciepło technologiczne zamiennie ze słonecznym kolektorem powietrznym, GWC i zwykłą czerpnią ścienną.


Źródło: Ekoklimax-Projekt Sp. z o.o.

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.