Wybór systemu chłodzenia pomieszczeń to bardzo ważna kwestia. Aby rozwiązanie działało efektywnie, należy rozważyć wiele czynników. Zobacz różnice między systemami RFV Rotenso a systemami wody lodowej i wybierz odpowiednią technologię klimatyzowania powietrza.

Systemy RFV Rotenso a systemy wody lodowej – sprawdź różnice!

System RFV Rotenso
RFV to systemy klimatyzacyjne ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. Dzięki temu rozwiązaniu istnieje możliwość regulacji przepływu czynnika w zależności od tego, czy klimatyzowany obiekt ma zapotrzebowanie na chłód czy ciepło. W ten sposób praca urządzeń w budynku dostosowana jest do rzeczywistych warunków eksploatacji. Za regulację pracy systemu odpowiada obecny w jednostce zewnętrznej inwerter. Steruje on napięciem, prądem oraz częstotliwością zasilania sprężarki klimatyzatora. Pozwala to na liniową zmianę prędkości obrotowej wału sprężarki, a co za tym idzie, zwiększenie wydajności urządzenia. Po uzyskaniu zadanej temperatury, inwerter utrzymuję ją, precyzyjnie regulując wydajność. Układ RFV zapewnia jednoczesną pracę jednostek w trybie chłodzenia i grzania, co umożliwia dowolną konfigurację jednostek wewnętrznych.

System wody lodowej
Rozwiązanie zapewnia chłodzenia pomieszczeń wodą o temperaturze od 5 do 14 °C. Za wytwarzanie chłodu odpowiada w tym przypadku agregat wody lodowej. Woda rozprowadzana jest rurami do odbiorników końcowych – klimakonwektorów. Za dostosowanie temperatury w pomieszczeniu odpowiadają zawory regulacyjne, dlatego system ten wymaga bardzo precyzyjnego wykonania układu po stronie hydraulicznej (chodzi o regulację przepływów i ciśnienia). Moc chłodnicza klimakonwektorów zależna jest od temperatury i przepływu czynnika, a więc wody.

Jakie są różnice między tymi rozwiązaniami? 
Przede wszystkim technologie stosowane w systemach ze zmiennym przepływem czynnika, można uznać za rozwiązania cichsze niż systemy wykorzystujące wodę lodową. W zakresie kontroli pracy i sterowania warto zauważyć, że systemy RVF posiadają większe możliwości sterowania w wyposażeniu standardowym oraz rozbudowy systemu sterowania, jednocześnie przy niewielkim nakładzie kosztów. Ponadto systemy RVF zapewniają możliwość zdalnego zarządzania systemem z dowolnego komputera z dostępem do sieci internetowej po wpisaniu adresu IP, co pozwala na opcję zdalnej pomocy technicznej.

Koszty inwestycyjne związane z zakupem konkretnego systemu są dosyć trudne do oszacowania. Systemy mogą być oferowane w różnych wariantach. Ponadto system ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego może pracować w ramach systemu chłodniczego i grzewczego, co powoduje znaczące różnice cenowe.

Teoretycznie, systemy wykorzystujące wody chłodzące, są rozwiązaniami tańszymi niż systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. Na korzyść systemów RVF będą za to przemawiać koszty eksploatacyjne, które są uzależnione są od zużycia energii elektrycznej oraz kosztów przeglądów i konserwacji.

Należy przyjąć, że po pięciu latach eksploatacji koszty całkowite systemu będą niższe niż systemu z wodą lodową. Natomiast po 20 latach (na tyle szacuje się pracę systemów) zdecydowanie większe oszczędności kosztów eksploatacyjnych szacuje się dla systemu RVF niż w przypadku kosztów eksploatacyjnych systemu z wodą lodową. 

Przy wyborze systemu chłodzenia budynku należy przeanalizować bardzo wiele czynników, które mają wpływ na jego efektywność. Decyzja o doborze układu chłodzenia powinna być poprzedzona analizą cech zarówno samego obiektu (szczególnie o dużej kubaturze), jak i rozpatrywanych systemów.

 

Dowiedz się więcej

 

Autor:
Krzysztof Burzyński
Business Development Manager


Komentarze

  • ?

    Klimakonwektory występują również w opcji grzewczo-chłodzącej jal systemy VRV.