W przeszłości większość budynków sakralnych i Kościołów budowano bez ogrzewania. Dziś, postęp, wzrost świadomości i wymagań sprawiły, że obiekty te doposaża się w systemy grzewczo - wentylacyjne.

Systemy HVAC w obiektach sakralnych od Clima Gold

Dostosowanie odpowiedniego rozwiązania, to w przypadku obiektów sakralnych duże wyzwanie. Projekty często wykonywane są dla obiektów o specyficznej instrukcji bo projekt często dotyczy obiektu o specyficznej konstrukcji, np. tradycyjne Kościoły mają zwykle dużą powierzchnię, znaczną wysokość i akustycznie są tak zaprojektowane, aby dobrze propagować dźwięk. Ponadto, bardzo istotne jest to, by centrala była przyjazna zgromadzonym ludziom (cicha praca), była ekonomiczna, jak również godziła kwestie komfortu cieplnego i automatyki z ochroną zabytkowych elementów.


Clima Gold ma na swoim koncie pracę w kilku interesujących obiektach sakralnych, gdzie zainstalowano centrale w wykonaniu standardowym. Wśród nich znajdują się m.in. Kaplica na Jasnej Górze oraz Dom Pielgrzyma w Częstochowie, Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu czy Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej.

 

Dowiedz się więcej