Systemair oferuje teraz opcję Eurovent Certified Performance dla „higienicznych central wentylacyjnych” (HAHU) jako zupełnie nową funkcję we wszystkich centralach wentylacyjnych Geniox (AHU), oprócz certyfikatu VDI6022-1. Systemair jest pierwszym dużym producentem na świecie, który posiada w swojej ofercie taką opcję.

geniox

Jaka jest różnica między centralą wentylacyjną higieniczną a standardową?

Głównym zadaniem centrali wentylacyjnej (AHU) jest zapewnienie dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach. Przyczynia się to do zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi oraz pomaga osiągać lepsze wyniki w miejscu pracy, w szkołach czy na uniwersytetach.

W porównaniu ze standardową centralą, certyfikowana higieniczna centrala wentylacyjna spełnia najwyższe standardy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dzięki wielu cechom, takim jak łatwość czyszczenia, dostępność, odpowiednia jakość materiałów i komponentów. Centrale higieniczne zwykle odnoszą się również do jednostek stosowanych w projektach związanych z segmentem opieki zdrowotnej, takich jak pomieszczenia czyste czy sale operacyjne w szpitalach. Oznacza to, że centrale wentylacyjne są zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania certyfikatów, które są dobrze ugruntowane w tej dziedzinie. Biorąc pod uwagę, że są one stosowane w sytuacjach, w których wymagane są wrażliwe i sterylne warunki, polega na kontrolowaniu klimatu w pomieszczeniach w celu promowania zdrowia i łagodzenia wzrostu bakterii.

W Systemair uważamy, że termin „higieniczny” zasługuje na ponowne przemyślenie. Dlatego wszystkie centrale wentylacyjne powinny być zaprojektowane zgodnie z zasadami higienicznymi, w tym te przeznaczone do ogólnych zastosowań wentylacyjnych, takich jak szkoły czy biura. Wszystkie materiały powinny być przynajmniej w wykonaniu higienicznym i powinny być dostępne certyfikowane opcje higieniczne. Biorąc pod uwagę fakt, że centrale wentylacyjne odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu świeżego powietrza do budynków, uważamy, że każdy powinien mieć pewność, że jego centrale są higieniczne, niezależnie od obszaru zastosowania.

Czym różnią się centrale wentylacyjne Geniox od standardowych central?

W porównaniu ze standardowymi centralami wentylacyjnymi, centrale higieniczne Systemair są wyposażone w szereg unikalnych funkcji, które pozwalają uzyskać certyfikat Eurovent HAHU oraz VDI 6022-1. Łatwość czyszczenia jest jednym z głównych punktów certyfikacji higienicznych central wentylacyjnych. Wszystkie komponenty w centralach Geniox są zaprojektowane tak, aby były łatwo dostępne w celu ułatwienia personelowi konserwacyjnemu serwisowanie urządzenia. Nasza najnowocześniejsza konstrukcja zapewnia gładkie powierzchnie wewnętrzne, aby uniknąć gromadzenia się zanieczyszczeń i umożliwić łatwe czyszczenie.

Wszystkie plastikowe części znajdujące się w strumieniu powietrza są zgodne z ISO 846, co oznacza, że elementy te zapobiegają rozwojowi grzybów i nie ulegają degradacji pod wpływem bakterii czy mikroorganizmów. Dodatkowo obudowa central Geniox ma w standardzie wysoką klasę odporności korozyjnej C4 (ISO 12944). Wysoka klasa C4 jest polecana w zastosowaniach przemysłowych i morskich, w szczególności w zakładach chemicznych, basenach czy stoczniach.

Zasadniczo wszystkie materiały są starannie dobierane przez inżynierów Systemair, aby zapewnić odpowiednią odporność na korozję, odporność na ścieranie, jednocześnie zapewniając, że są bezwonne i wolne od emisji. Przewody, przepustnice, wentylatory, filtry, wymienniki ciepła oraz kolejność sekcji również spełniają normy higieniczne.

W związku z tym nasz program doboru SystemairCAD zapewnia szereg różnych opcji higienicznych, od centrali wentylacyjnej w wykonaniu higienicznym spełniającej Twoje indywidualne potrzeby, po automatyczną konfigurację centrali z certyfikatem Eurovent HAHU lub VDI6022-1.

Jaka jest różnica między certyfikacją Eurovent HAHU a innymi normami?

Systemair jest pierwszym dużym producentem na świecie, który oferuje opcję higieniczną central wentylacyjnych „Hygienic Air Handling Units” (HAHU) z certyfikatem Eurovent jako zupełnie nową opcję we wszystkich centralach Geniox. Certyfikat Eurovent HAHU jest uważany za najbardziej ugruntowany na świecie, ponieważ tworzy wspólne odniesienie dla konsultantów, projektantów i instalatorów.

Innowacyjna klasyfikacja od 1 do 3 gwiazdek jest prosta i łatwa do zrozumienia. Im wyższa liczba gwiazdek, tym więcej wymagań higienicznych spełnia dana centrala wentylacyjna. Poziom 1 odnosi się do szkół, biur i hoteli, poziom 2 do szpitali, a poziom 3 do procesów spożywczych, farmaceutyków, białych pomieszczeń i równoważnych.

Niezależne audyty fabryk i programów doboru są również przeprowadzane corocznie przez Eurovent Certita Certification (ECC) jako akredytowaną stronę zewnętrzną. Oznacza to, że ECC przeprowadza audyt każdej fabryki central wentylacyjnych Geniox, co zapewnia, że ​​fabryka i produkty spełniają pożądany poziom jakości zgodnie z wymaganiami programu certyfikacji. ECC przeprowadza również audyty programów doboru certyfikowanych producentów, w naszym przypadku jest to SystemairCAD, co zapewnia, że ​​konfigurowane przez Ciebie centrale rzeczywiście spełniają wymagania określone w certyfikacji HAHU Eurovent.

Oprócz Eurovent HAHU, innym ważnym standardem na rynku jest VDI 6022-1 dla wentylacji ogólnej i mniejszych wymagań dotyczących opieki zdrowotnej. Jednak ważne jest również, aby zrozumieć różnicę między VDI a VDI6022 i VDI 6022-1. VDI to skrót od Verein Deutscher Ingenieure (Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów), które opracowało kilka wytycznych będących dziś standardem w inżynierii. Sama VDI nie jest jednostką certyfikującą, dlatego wszelkie twierdzenia, że ​​certyfikat został wydany przez VDI, są ostatecznie nieprawdziwe.

VDI 6022 ma na celu stworzenie zdrowego powietrza w budynkach i zajmuje się higieną systemów i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, przy czym minimalnym celem jest zapewnienie, aby powietrze wprowadzane do pomieszczenia nie było gorsze niż powietrze wywiewane przez urządzenie lub system. VDI 6022-1, dokument podrzędny VDI 6022, kładzie szczególny nacisk na wentylację i jakość powietrza w pomieszczeniach. Określa wymagania higieniczne dla systemów i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. VDI 6022-1 to kodeks postępowania, zgodnie z którym akredytowane zewnętrzne jednostki certyfikujące lub indywidualni audytorzy mogą przeprowadzać audyty. Aby zachować certyfikat, produkty z certyfikatem VDI muszą przechodzić regularne audyty. Należy pamiętać, że sama VDI nie jest jednostką certyfikującą dla VDI 6022-1.

Ponadto istnieją przepisy i normy DIN 1946-4 oraz lokalne wytyczne higieniczne, takie jak HTM 03-01 w Wielkiej Brytanii, PZH Atest Higieniczny w Polsce i SWKI VA 104-01 w Szwajcarii (jak VDI).

Eurovent HAHU łączy wymagania wszystkich tych standardów higienicznych w jednym programie.

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na stronę:

https://www.systemair.com/pl/aktualnosci/kampanie/hygienicbydesign/