Obserwacja rynku oraz analiza sprzedaży własnych Działów Realizacji Inwestycji, pozwalają wysnuć tezę, że zapotrzebowanie na instalacje ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego VRF wzrasta. Mamy już wśród klientów takie firmy, które decydują się na system VRF z odzyskiem ciepła, jako jedyne i całoroczne źródło chłodzenia i ogrzewania. Odzysk ciepła, oszczędzanie energii, czyli możliwości obniżki kosztów eksploatacji instalacji - zawsze pobudzają wyobraźnię Inwestora.

KXZR to trójrurowa wersja serii urządzeń z odzyskiem ciepła japońskiego producenta Mitsubishi Heavy Industries. Zalety takiego systemu, tj. możliwości jednoczesnego chłodzenia i grzania oraz odzysk ciepła powodują, iż pomimo wyższych nakładów inwestycyjnych, rozwiązania te stają się w naszych warunkach coraz częściej projektowaną alternatywą dla tradycyjnych systemów VRF lub wody lodowej. Zapewniają, w przypadku obiektów o zmiennym zapotrzebowaniu na chłodzenie i grzanie (wielofunkcyjne powierzchnie, orientacja N-S, E-W, rosnące i zróżnicowane oczekiwania użytkowników), dużą elastyczność w doborze, indywidualną kontrolę temperatury w poszczególnych strefach oraz wymierne oszczędności energii elektrycznej. 

Zaletą systemu KXZR jest zakres urządzeń. Rozszerzona gama standardowych jednostek zewnętrznych o wydajności nominalnej od 22,4kW do 67,0kW umożliwia tworzenie kombinacji urządzeń do wydajności 168,0kW. Uzupełnienie stanowi linia Hi COP o podwyższonych współczynnikach EER i COP dla wydajności w zakresie 45,0 -100,0kW (np. dla modelu 224: COP=4,85).

Ważnymi atutami nowego KXZR są bez wątpienia: bogata oferta dostępnych jednostek zewnętrznych.

Dwie linie urządzeń to również więcej możliwości optymalizacji systemu. W zależności od aplikacji i ograniczeń występujących dla konkretnego projektu, głównym kryterium wyboru może być minimalny pobór energii elektrycznej (kombinacje Hi COP), ograniczenie miejsca zajmowanego przez agregaty (jednomodułowe agregaty do 67kW) lub możliwość przewymiarowania systemu (w zależności od wydajności do 130%, 160% lub nawet 200%).

Zmiany przeprowadzone przez producenta w obiegu chłodniczym nowego systemu wpłynęły na optymalizację parametrów energetycznych. Optymalizacja dystrybucji czynnika chłodniczego oraz niekonwencjonalny podział wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej na trzy sekcje, skutkują znakomitymi osiągami w chłodzeniu i grzaniu również dla niskiej temperatury otoczenia. Dzięki temu rozwiązanie MHI gwarantuje m.in. możliwość utrzymania nominalnej wydajności chłodniczej nawet dla temp. zewnętrznej -15°C, co ma znaczenie dla obiektów wymagających efektywnego chłodzenia również w warunkach zimowych. Największe zmiany dla funkcji grzania widoczne są podczas procesu odszraniania. Technologia CHCC (Continuous Heating Capacity Control) optymalizuje wydajność grzewczą w niskich temperaturach, a ciśnienie pracy układu kontrolowane jest jeszcze przed spadkiem wydajności w najbardziej niekorzystnych warunkach. Dzięki temu czas efektywnej, ciągłej pracy systemu wydłuża się nawet do 6 godzin, a sam proces odszraniania - znacznie skraca. 

Silną stroną systemu KXZR jest szeroka oferta jednostek wewnętrznych, 18 typów i blisko 100 modeli – do ekspozycji na ścianach pomieszczeń bądź ukrycia we wnętrzu ich konstrukcji, do wyboru wg preferencji projektantów oraz użytkowników.

Szczególne polecane są dwa nowe modele jednostek wewnętrznych. Pierwszy, to elegancka i subtelna jednostka ścienna FDK. Drugi, to jednostka kasetonowa FDT z rewolucyjnym panelem zapobiegającym nawiewowi zbyt zimnego powietrza. To ostatnie rozwiązanie otrzymało w Japonii nagrodę  „Good Design Award 2016”. 

Jednostka ścienna, oprócz stylowego wyglądu, zapewnia również optymalną dystrybucję powietrza. To zasługa automatycznie sterowanych żaluzji prawo-lewo (sterownik bezprzewodowy lub przewodowy), rozwiązania spotykanego dotychczas tylko w urządzeniach split i multisplit. Funkcja 3D Auto zapewnia komfortowe chłodzenie i grzanie dla najbardziej wymagających użytkowników. 

Dystrybucja powietrza, klimatyzatory ścienne FDK.

Jednostka FDT, oprócz wspomnianego panelu zabezpieczającego przed nawiewem zimnego powietrza (zwiększony efekt Coanda) to również lepsza akustyka, optymalne sterowanie strugą powietrza (niezależnie dla każdej z czterech żaluzji), wbudowana pompka skroplin i opcjonalny czujnik ruchu. To ostatnie rozwiązanie stanowi automatyczną oszczędność energii w pomieszczeniach, gdzie użytkownicy przebywają czasowo.

Oba modele wymagają nowego, dotykowego sterownika RC-EX3. Jego podstawowe atuty to menu użytkownika i serwisowe w języku polskim, temperatura w pomieszczeniu zadawana z dokładnością do 0,5°C i szereg funkcji Eco.

KXZR to również możliwość aktywacji automatycznej funkcji „pump-down”, co może być niewątpliwym atutem w kontekście ustawy F-gazowej. W przypadku wykrycia nieszczelności przez zewnętrzny czujnik umieszczony w klimatyzowanym pomieszczeniu, sygnał przekazany do jednostki zewnętrznej zapewni odessanie pozostającego w układzie czynnika chłodniczego, automatyczne zamknięcie zaworów elektromagnetycznych na jednostce zewnętrznej oraz powiadomienie użytkowników o nieszczelności (dedykowany kod błędu).

Bezsprzecznym atutem sterowników przewodowych MHI, jest rozbudowane menu serwisowe – co potwierdzają wszyscy praktycy. To nie tylko dostęp ułatwiający diagnostykę i pełną listę parametrów pracy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. To możliwość blokowania funkcji i dostępu w celu zapewnienia prawidłowej pracy, ale również niestandardowe rozszerzenia i opcje (np. blokowanie pracy jednostki wewnętrznej w przypadku awarii dodatkowej pompki skroplin lub pracy całego systemu w przypadku alarmu p.poż lub sygnału z zewnętrznego termostatu). 

W Polsce powstaje coraz większa ilość obiektów, wymagających efektywnego chłodzenia i grzania w każdych warunkach. Mamy również coraz więcej obiektów modernizowanych, w których rosnące wymagania inwestorów i użytkowników nie znoszą kompromisów z ograniczeniami tradycyjnych systemów. Z drugiej strony, zmiany klimatyczne, skutkujące zwiększeniem ilości dni wymagających, w zależności od pory dnia, funkcji chłodzenia lub grzania, podnoszą atrakcyjność rozwiązań z odzyskiem ciepła.

Autor:
Robert Gozdalik – Dyrektor Klimatyzacji
ELEKTRONIKA SA

 

Dowiedz się więcej