ErP (Energy-related Products) to produkty związane z energią, do których zaliczane są między innymi agregaty chłodnicze oraz pompy ciepła. Pojęcie zdefiniowane zostało w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/125/WE, której celem jest osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu ochrony środowiska przez redukcję wpływu produktów związanych z energią na środowisko.

 

Wspomniana dyrektywa wprowadza także ogólne zasady stosowania w Unii Europejskiej wymogów dotyczących ekoprojektu, poprzez możliwie efektywne wykorzystanie energii przez tego typu produkty. Stanowi to kluczową rolę w zobowiązaniu Unii Europejskiej do osiągnięcia celów na 2020 r., tj. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i obniżenia zużycia energii.

Na polskim rynku firma SWEGON oferuje agregaty chłodnicze i pompy ciepła, które spełniają wszystkie wymogi dotyczące ekoprojektu, ustanowione poprzez Dyrektywę 2009/125/WE i wprowadzone rozporządzenia wykonawcze do tej dyrektywy, zawierające szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych grup urządzeń – jak np.: Rozporządzenie 2016/2281 oraz 813/2013 dotyczące m.in. agregatów wody lodowej i pomp ciepła, czy też w przypadku urządzeń o przeznaczeniu przemysłowym Rozporządzenia 2015/1095.

 

 

Urządzenia SWEGON marki Blue Box zapewniają zgodność z najbardziej rygorystycznymi wymogami ekoprojektu i innych przepisów Unii Europejskiej, zatem zgodnie z prawem mogą być wprowadzane na rynek oraz instalowane w Polsce i na całym obszarze wspólnoty UE.

 

 

Poniżej terminy wejścia w życie kluczowych Rozporządzeń UE - dla produktów związanych z energią m.in. takich jak agregaty wody lodowej, pompy ciepła, roof-topy, klimakonwektory:

 

 

Dowiedz się więcej