Jako jedyne na rynku piece nadmuchowe TermEfekt firmy Araj - największego polskiego producenta tego typu urządzeń - wyposażane są w sterowanie mikroprocesorowe, wygodne i łatwe w obsłudze.

Sterownik umożliwia regulację temperatury nadmuchu powietrza, stabilizuje temperaturę w pomieszczeniu oraz steruje procesem spalania paliwa. Posiada włącznik/wyłącznik palnika i wentylatora, przełącznik trybu pracy (obieg powietrza zewnętrzny lub wewnętrzny) oraz przyciski programujące pozostałe funkcje. Parametry regulacji można dostosowywać do aktualnych warunków pracy. Sterownik rozróżnia 6 stanów alarmowych, takich jak: brak paliwa, uszkodzenie palnika, osiągnięcie temperatury krytycznej, uszkodzenie czujnika i inne. Rodzaj awarii zostaje natychmiast pokazany na wyświetlaczu. Urządzenie posiada system ochrony przed skutkami awarii zasilania oraz różnych zakłóceń.